Vytváranie dokumentov PDF z vybraných strán

Editor PDF umožňuje vytvárať dokumenty PDF z vybraných stránok jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Na table Strany vyberte príslušné stránky a kliknite na tlačidlo Vytvoriť PDF z vybratých strán v kontextovej ponuke.
  • Prejdite na kartu Usporiadať strany, vyberte príslušné stránky a kliknite na tlačidlo Vytvoriť PDF z vybratých strán v kontextovej ponuke.

Týmto sa vytvorí nový dokument PDF pomocou vybraných stránok a otvorí sa v novom okne Editora PDF v programe ABBYY FineReader.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.