Rozdelenie podľa počtu strán

Pri rozdeľovaní dokumentu PDF podľa počtu strán postupujte takto:

 1. Na otvorenie dokumentu použite editor PDF a potom vyberte Súbor > Rozdeliť dokument...
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí:
  1. Vyberte Metóda rozdelenia > Podľa počtu strán.
  2. Zadajte Počet strán, čo je maximálny povolený počet strán každého nového dokumentu.
  3. V prípade potreby zmeňte Názov súboru. Názvy všetkých nových dokumentov sú číslované na konci, aby zostali jedinečné. Aktivujte číslovanie pred alebo za názvom a zadajte počet číslic.

   Napr. parametre „Názov: Document, Číslovanie: za názvom, Počet číslic: 3“ vygenerujú nasledujúce názvy dokumentov: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf atď.
   Ako predvolená možnosť sa použije názov zdrojového dokumentu.
  4. Uložte nové dokumenty do priečinka zdrojového dokumentu alebo zadajte iné umiestnenie.

   Pripojené súbory sa odošlú do samostatného priečinka s názvom Prílohy v rovnakom adresári. V nových dokumentoch sa nezachovávajú záložky.
 3. Kliknite na Rozdeliť.

Po dokončení rozdelenia sa v novom okne otvorí priečinok s novými súbormi.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.