Rozdelenie podľa veľkosti súboru

Pri rozdeľovaní dokumentu PDF podľa veľkosti súboru postupujte takto:

 1. Na otvorenie dokumentu použite editor PDF a vyberte Súbor > Rozdeliť dokument...
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí:
  1. Vyberte Metóda rozdelenia > Podľa veľkosti súboru.
  2. Zadajte Veľkosť súboru, čo je maximálna povolená veľkosť súboru každého nového dokumentu.

   Zadaná veľkosť súboru má byť menšia ako veľkosť pôvodného súboru.
   V závislosti od obsahu dokumentu PDF sa veľkosť nového dokumentu môže ukázať väčšia ako špecifikovaná (napr. ak dokument obsahuje veľké množstvo obrázkov, typov písma, interaktívnych formulárov atď.).
  3. V prípade potreby zmeňte Názov súboru. Názvy všetkých nových dokumentov sú číslované na konci, aby zostali jedinečné. Aktivujte číslovanie pred alebo za názvom a zadajte počet číslic.

   Napr. parametre „Názov: Document, Číslovanie: Po názve, Počet číslic: 3“ vygenerujú tieto názvy dokumentov: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf, etc.
   Ako predvolená možnosť sa použije názov zdrojového dokumentu.
  4. Uložte nové dokumenty do priečinka zdrojového dokumentu alebo zadajte iné umiestnenie.

   Pripojené súbory sa odošlú do samostatného priečinka s názvom Prílohy v rovnakom adresári. V nových dokumentoch sa nezachovávajú záložky.
 3. Kliknite na Rozdeliť.

Po dokončení rozdelenia sa v novom okne otvorí priečinok s novými súbormi.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.