Kopírovanie oblasti ako textu

Na kopírovanie oblasti z dokumentu PDF ako textu použite jednu z týchto dvoch metód:

1. metóda:

 1. Myšou nakreslite obdĺžnik okolo oblasti, ktorú chcete kopírovať.
  Označovaná oblasť musí byť obmedzená na jednu stranu.
 2. Kliknite na ikonu na paneli nástrojov, zobrazenú vedľa označenej oblasti.  Alternatívne môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na označenú oblasť a kliknúť Kopírovať ako text na ponuku skratiek alebo stlačiť klávesovú skratku Ctrl+Shift+C.


 3. Prekopírovaný text prilepte do požadovanej aplikácie.

2. metóda:

 1. Myšou označte textové reťazce, ktoré chcete kopírovať.
  Naraz môžte označiť textové reťazce na viacerých stranách.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na označený text.
 3. Kliknite Kopírovať text na ponuku skratiek alebo použite klávesovú skratku Ctrl+C.


 4. Prekopírovaný text prilepte do požadovanej aplikácie.

2. metóda sa dá použiť len s dokumentmi PDF s textovou vrstvou. Ak v dokumente PDF nie je textová vrstva, ABBYY FineReader PDF 15 si vytvorí textovú vrstvu pomocou rozpoznávania na pozadí.

Ak sa textové reťazce nedajú označiť kurzorom myši, uistite sa, že V editore PDF aktivovať rozpoznávanie na pozadí možnosť Možnosti v dialógovom okne je vybraná.

Pri očividných rozdieloch kopírovaného textu a chybách jeho rozpoznávania sa uistite, či pre dokument boli vybraté správne jazyky OCR.
Pozrite tiež: Vlastnosti dokumentu posudzované pred OCR.

Ak chcete uložiť textovú vrstvu vytvorenú rozpoznávaním na pozadí, kliknite na Súbor > Rozpoznať dokument > Rozpoznať dokument....
Pozrite tiež: Rozpoznávanie textu.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.