ABBYY Porovnať dokumenty

ABBYY Porovnať dokumenty je univerzálne softvérové riešenie, pomocou ktorého môžete porovnať dve rôzne verzie rovnakého dokumentu v rôznych formátoch.

Pomocou programu ABBYY Porovnať dokumenty môžete rozpoznať podstatné nezrovnalosti v texte a pomôže vám zabrániť schváleniu alebo publikovaniu nesprávnej verzie dokumentu.

Hlavné funkcie

  • Porovnajte dokumenty, ktoré sú v rôznych formátoch. Môžete porovnať dokument programu Microsoft Word s jeho verziou vo formáte PDF, sken s jeho verziou vo formáte ODT a akúkoľvek inú kombináciu formátov, ktoré sú podporované programom ABBYY FineReader PDF 15.
  • Preskúmanie rozdielov v praktickom zobrazení vedľa seba. Kliknutím na rozdiel v table výsledkov okamžite zvýrazníte príslušný fragment v oboch verziách.
  • Zobrazenie iba podstatných zmien, ako napríklad odstránený, pridaný alebo upravovaný text. Malé rozdiely vo formátovaní, písmach, medzerách a tabulátoroch sa budú ignorovať.
  • Uložte dokumenty ako súbory vo formáte Microsoft Word, pričom rozdiely sa zobrazia pomocou funkcie sledovania zmien.
    Poznámka: uložený dokument je rozpoznanou verziou pôvodného dokumentu, čo znamená, že sa môžu vyskytnúť vizuálne rozdiely a chyby rozpoznávania. Dokument tohto typu by sa preto mal používať iba na zobrazenie rozdielov.
  • Uložte dokumenty ako súbory PDF, kde bude každý rozdiel označený pomocou komentára.
  • Uložte výsledky porovnania ako tabuľku v programe Microsoft Word obsahujúcu rozdiely.

Obsah kapitoly

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.