Cloudové úložisko

Program ABBYY FineReader dokáže spracovať dokumenty PDF uložené v nasledujúcich službách cloudového úložiska: OneDrive, Disk Google a Dropbox.  Klient cloudového úložiska vytvorí lokálne kópie súborov v počítači a synchronizuje ich so serverom. S cloudovými dokumentmi PDF tak môžete pracovať ako s bežnými dokumentmi.

Pri spracovaní cloudového dokumentu PDF postupujte takto:

 1. nainštalujte a nastavte vhodného klienta cloudového úložiska:
 2. Otvorte príslušný dokument PDF z tohto nového priečinka v programe ABBYY FineReader, upravte a uložte ho.
  Ďalšie informácie - pozri Editor PDF.

Tu uvádzame príklad, ako môžete pracovať s dokumentom PDF na hostiteľskej službe cloudového úložiska OneDrive.

Po nainštalovaní a nastavení klienta OneDrive by sa na pevnom disku počítača mal zobraziť nasledujúci priečinok:

Ikona sa zobrazí v oblasti oznámení a súbory sa začnú synchronizovať so serverom.

Takéto súbory sa označia ikonou . Nezaberajú priestor na pevnom disku a pri práci s programom ABBYY FineReader sa budú preberať.

 1. V programe ABBYY FineReader otvorte dokument z priečinka.
  Po otvorení sa súbor prevezme do počítača a označí sa ikonou .
 2. Vykonajte zmeny v dokumente a uložte ho.
  Lokálna kópia súboru sa následne synchronizuje s kópiou na serveri. Súbor sa potom označí ikonou .
 3. Po odovzdaní súboru na OneDrive sa súbor opäť označí ikonou .

Ak chcete označiť najdôležitejšie súbory a mať k nim vždy prístup, v rozbaľovacej ponuke daného súboru vyberte možnosť Vždy zachovať na tomto zariadení. Súbory sa tým označia ikonou a sprístupnia sa, aj keď ste offline.

Upozorňujeme, že postup pri používaní ľubovoľnej služby cloudového úložiska sa môže líšiť od tu opísaného.

04.03.2022 7:13:26

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.