Ak spracovávate veľké množstvo dokumentov s podobnými rozloženiami

Ak spracovávate veľké množstvo dokumentov s rovnakým rozložením, ako sú napríklad formuláre alebo dotazníky, analyzovanie rozloženia každej strany samostatne zaberie veľmi veľa času. Aby ste ušetrili čas, stačí analyzovať iba jeden dokument v skupine podobných dokumentov a uložiť zistené oblasti ako šablónu. Potom môžete použiť túto šablónu pre ďalšie dokumenty v skupine.

Vytvorenie šablóny oblasti:

  1. Otvorte snímku a nechajte program, aby automaticky analyzoval rozloženie, alebo vyznačte požadované oblasti ručne.
  2. V ponuke Oblasť kliknite na Uložiť šablónu oblasti… V dialógovom okne ukladania zadajte názov šablóny a kliknite na možnosť Uložiť.

Dôležité upozornenie! Aby ste mohli používať šablónu oblasti, musíte naskenovať všetky dokumenty v skupine s rovnakou hodnotou rozlíšenia.

Použitie šablóny oblasti:

  1. V okne Strany vyberte strany, na ktorých chcete použiť šablónu oblastí.
  2. V ponuke Oblasť kliknite na Načítať šablónu oblasti…
  3. V dialógovom okne Otvoriť šablónu oblasti vyberte požadovanú šablónu oblasti (súbory obsahujúce šablóny oblastí majú prípony *.blk).
  4. V tom istom dialógovom okne vedľa položky Použiť na vyberte možnosť Vybraté strany, čím sa šablóna použije len na vybraté strany.

Poznámka: Ak chcete použiť šablónu na všetky strany aktuálneho dokumentu programu ABBYY FineReader, vyberte možnosť Všetky strany.

  1. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.