Panely nástrojov

V hlavnom okne programu ABBYY FineReader je niekoľko panelov s nástrojmi. Tlačidlá na paneloch nástrojov ponúkajú jednoduchý prístup k príkazom a funkciám programu. Tie isté príkazy môžu byť vykonané prostredníctvom ponuky programu i použitím klávesových skratiek.

Panel nástrojov Hlavný panel nástrojov má pevne určenú množinu tlačidiel všetkých základných operácií: otváranie dokumentu, skenovanie strany, otváranie snímky, rozpoznávanie strán, ukladanie výsledkov atď.

Panel rýchleho prístupu môžete prispôsobiť pridaním špeciálnych tlačidiel pre prakticky každý príkaz a pre každú funkciu programu. Štandardne sa tento panel nezobrazuje v hlavnom okne. Zobrazíte ho kliknutím na Zobraziť > Panely s nástrojmi > Panel rýchleho prístupu. Alternatívne kliknite pravým tlačidlom myši na hlavný panel nástrojov a kliknite na Panel rýchleho prístupu.

V oknách Strany, Snímka a Text sa panely nástrojov nachádzajú v ľavej a hornej časti. Nie je možné zmeniť tlačidlá na paneli nástrojov v okne Strany. Panely nástrojov v oknách Snímka a Text je možné plne prispôsobiť.

Pridanie alebo odstránenie tlačidiel panelu s nástrojmi:

  1. V ponuke Nástroje kliknite na Prispôsobiť… a otvorte dialógové okno panelu s nástrojmi Prispôsobiť panel nástrojov a skratky.
  2. Kliknite na kartu Panely nástrojov a vyberte kategóriu v poli Kategórie.

Poznámka: Vždy, keď vyberiete novú kategóriu, zmenia sa podľa súboru príkazov (ktoré sa nachádzajú v hlavnej ponuke) aj príkazy v zozname Príkazy.

  1. V poli Panel nástrojov vyberte panel s nástrojmi, do ktorého chcete pridať alebo z ktorého chcete odstrániť príkaz.
  2. Vyberte príkaz v Príkazy a kliknite na >> alebo << na pridanie alebo odstránenie príkazu.
  3. Kliknutím na OK zmeny uložíte.
  4. Ak chcete zobraziť Panel rýchleho prístupu v predvolenom nastavení, kliknite na Obnoviť všetky.

Okno Upozornenia zobrazuje chyby a upozornenia vznikajúce pri behu programu.

Ak chcete zobraziť okno Upozornenia, kliknite na Zobraziť > Zobraziť okno Upozornenia.

Chyby a upozornenia sa zobrazujú pre stranu, ktorá je práve vybratá v okne Strany. Na posun medzi upozorneniami a chybami sa používajú tlačidlá   a .

Viac informácií v častiach:

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.