Úlohy Microsoft Excel

Pomocou úloh na karte Microsoft Excel v okne Úloha môžete ľahko previesť snímky tabuliek do programu Microsoft Excel.

 1. Z rozbaľovacieho zoznamu Jazyk dokumentu v hornej časti okna vyberte možnosť jazyky dokumentu.
 2. V rozbaľovacom zozname Farebný režim vyberte plnofarebný alebo čiernobiely režim.

Dôležité upozornenie! Po prevedení dokumentu do čiernobieleho režimu už nebudete môcť obnoviť pôvodné farby.

 1. Vyberte požadované možnosti dokumentu v pravej časti okna:
  • Možnosti Rozloženie dokumentu
  • Vyberte Zachovať obrázky, ak chcete zachovať obrázky vo výstupnom dokumente
  • Ak chcete každú stranu originálu dokumentu uložiť ako samostatný pracovný hárok programu Microsoft Excel, vyberte Vytvoriť samostatný hárok pre každú stranu

Viac informácií o dostupných možnostiach ukladania pre program Microsoft Excel nájdete v časti "Ukladanie tabuliek."

 1. Kliknite na tlačidlo s úlohou, ktorú potrebujete:
  • Skenovať do programu Microsoft Excel naskenuje papierový dokument a prevedie ho na dokument Microsoft Excel
  • Snímku alebo súbor PDF do programu Microsoft Excel prevedie dokumenty PDF alebo súbory so snímkami na dokument Microsoft Excel
  • Fotografiu do programu Microsoft Excel skonvertuje fotografie dokumentov do programu Microsoft Excel

V dôsledku toho bude vytvorený nový dokument programu Microsoft Excel obsahujúci text z pôvodného dokumentu.

Dôležité upozornenie! Pri spustení vstavanej úlohy sa použijú aktuálne vybrané možnosti programu. Ak sa rozhodnete zmeniť ktorúkoľvek z možností, budete musieť reštartovať úlohu.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.