Technická podpora

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania programu ABBYY FineReader, skôr ako sa obrátite na službu technickej podpory, prečítajte si dokumentáciu, ktorú máte k dispozícii (Používateľská príručka a Pomocník). Odpoveď na svoju otázku môžete nájsť aj v časti venovanej technickej podpore na webovej lokalite spoločnosti ABBYY www.abbyy.com/support.

Pracovníci z nášho oddelenia technickej podpory budú na kompetentné zodpovedanie vašej otázky potrebovať nasledujúce informácie:

 • Vaše meno a priezvisko
 • Názov vašej spoločnosti alebo organizácie (ak existuje)
 • Vaše telefónne číslo (prípadne fax alebo e-mail)
 • Sériové číslo vášho balíčka s programom ABBYY FineReader alebo identifikácia podpory. Identifikácia podpory je jedinečný identifikátor sériového čísla s informáciami o vašej licencii a počítači. Ak chcete zobraziť váš identifikátor podpory, kliknite na Pomocník > O programe… > Informácie o licencii.
 • Číslo zostavenia (kliknite na Pomocník > O programe… a vyhľadajte pole Zostavenie)
 • Všeobecný opis problému a úplné znenie chybového hlásenia (ak sa zobrazilo)
 • Typ a procesor vášho počítača
 • Verziu operačného systému Windows
 • Ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité

Niektoré z vyššie uvedených informácií môžete získať automaticky:

 1. V ponuke Pomocník kliknite na O programe….
 2. V dialógovom okne Informácie o programe ABBYY FineReader kliknite na tlačidlo Informácie o systéme….

Otvorí sa okno s niektorými vyššie uvedenými informáciami.

Dôležité upozornenie! Bezplatnú technickú podporu môžu využívať len zaregistrovaní používatelia. Svoju kópiu programu ABBYY môžete zaregistrovať prostredníctvom webovej lokality spoločnosti ABBYY alebo kliknutím na Pomocník > Registrovať teraz….

Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa používania programu ABBYY FineReader, obráťte sa na najbližšie zastúpenie spoločnosti ABBYY.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.