Automatizované úlohy

(ABBYY FineReader Len verzia Corporate)

V programe ABBYY FineReader môžete pri spracovaní vašich dokumentov použiť vstavané a vlastné automatizované úlohy. Vaše úlohy môžete organizovať v dialógovom okne Správca úloh….

  • Správca úloh sa otvára výberom Nástroje > Správca úloh… alebo stlačením Ctrl+T.

Panel nástrojov v hornej časti okna Správca úloh obsahuje tlačidlá na vytvorenie, úpravu, kopírovanie, odstránenie, importovanie a exportovanie úloh.

Ak chcete spracovať dokument použitím určitej automatizovanej úlohy, spustite túto úlohu na karte Moje úlohy v okne Úloha.

Viac informácií v častiach:

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.