Práca so službami úložísk on-line a Microsoft SharePoint

Služby úložísk on-line sú skvelý spôsob, ako obmedziť používanie pevného disku, zabezpečiť vaše údaje a zaručť, že svoje súbory máte dostupné kedykoľvek ich budete potrebovať. Program ABBYY FineReader vám umožní odovzdať údaje z rozpoznaných dokumentov službám úložísk on-line vrátane Dropbox, SkyDrive a Google Drive. Z dialógových okien pri otváraní a ukladaní v programe ABBYY FineReader máte jednoduchý prístup na rôzne miesta úložísk on-line.

Rozpoznané údaje môžete odovzdať aj do rôznych webových lokalít a elektronických knižníc.

Pozri tiež

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.