Ukladanie výsledkov rozpoznávania

Výsledky rozpoznávania je možné uložiť do súboru, odoslať ich do inej aplikácie, skopírovať ich do schránky alebo odoslať e-mailom. Výsledky rozpoznávania OCR môžete odoslať aj na server Kindle.com, kde sa prevedú do formátu Kindle a budú dostupné na stiahnutie do zariadenia Kindle. Uložiť môžete celý dokument alebo iba vybraté strany.

Dôležité upozornenie! Skôr, ako kliknete na Uložiť, uistite sa, že ste nastavili správne a požadované možnosti uloženia.

Uloženie rozpoznaného textu:

 1. Na hlavnom paneli nástrojov si vyberte režim uloženia rozvrhnutia dokumentu z rozbaľovacieho zoznamu Rozloženie dokumentu.

Poznámka: Dostupné formáty súborov sú uvedené pod každým režimom.

Režimy ukladania formátu:

 1. Presná kópia

vytvorí dokument s formátovaním zodpovedajúcim originálnemu dokumentu.

Túto možnosť odporúčame použiť pri dokumentoch so zložitým formátovaním, napr. pri propagačných brožúrach. Zapamätajte si, že táto možnosť znamená obmedzenie funkcií úpravy textu a formátovania vo výstupnom dokumente.

 1. Upraviteľná kópia

Vyprodukuje dokument, ktorého formátovanie sa môže mierne líšiť od originálneho dokumentu. Dokumenty vytvorené v tomto režime sa jednoducho upravujú.

 1. Formátovaný text

Vo výslednom dokumente sú zachované písma, veľkosti písem a odseky, ale nebudú zachované presné medzery a umiestnenia objektov na strane. Vygenerovaný text bude zarovnaný doľava. Texty vytlačené písmom sprava doľava budú zarovnané doprava.

Poznámka: V tomto režime sa zvislé texty zmenia na vodorovné.

 1. Iba text

Tento režim nezachováva formátovanie textu.

 1. Flexibilné rozvrhnutie

Vytvorí sa dokument HTML s natoľko podobnými umiestneniami objektov, nakoľko je len technicky možné.

 1. Na karte Uložiť v dialógovom okne Možnosti vyberte požadované možnosti ukladania a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na šípku napravo od tlačidla Uložiť na hlavnom paneli nástrojov a vyberte vhodnú možnosť, alebo použite príkazy z ponuky Súbor.

Poznámka: Program ABBYY FineReader vám umožňuje uložiť strany ako snímky. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Ukladanie snímky strany.

Podporované aplikácie:

 • Microsoft Word 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) a 2013 (15.0)
 • Microsoft Excel 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) a 2013 (15.0)
 • Microsoft PowerPoint 2003 (11.0) (s balíkom kompatibility pre programy Microsoft Office pre formáty Word, Excel a PowerPoint 2007 (12.0), 2010 (14.0) a 2013 (15.0)
 • Apache OpenOffice Writer 3.4, 4.0
 • Corel WordPerfect X5, X6
 • Adobe Acrobat/Reader (8.0 a vyššia verzia)

Poznámka: Ak chcete zabezpečiť najlepšiu kompatibilitu medzi programom ABBYY FineReader a vyššie uvedenými aplikáciami, uistite sa, že máte nainštalované najnovšie dostupné aktualizácie pre tieto aplikácie.

Pozri tiež

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.