Ukladanie výsledkov do Microsoft SharePoint

Program ABBYY FineReader vám umožňuje uložiť rozpoznaný text do sieťových lokalít – na webovú lokalitu, on-line knižnicu atď.

Uloženie rozpoznaného textu do Microsoft SharePoint:

  1. Kliknite na položku ponuky alebo tlačidlo panela nástrojov a dokument sa uloží v požadovanom formáte.
  2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zadajte názov súboru a adresu sieťového priečinka, do ktorého ho chcete uložiť.

Tip: Ak chcete zmeniť možnosti ukladania súboru, kliknite na Možnosti formátovania….

  1. V prípade viacstranového súboru vyberte požadované možnosti ukladania z rozbaľovacieho zoznamu Možnosti súboru.
  2. Vyberte Otvoriť dokument po uložení, ak chcete dokument otvoriť po jeho uložení.
  3. Kliknite na Uložiť.

Dôležité upozornenie!

  • Ak ste skopírovali adresu sieťového priečinka z prehľadávača, skontrolujte, či vyzerá takto: http://Server/share. Správnu adresu získate kliknutím pravým tlačidlom myši na požadovaný priečinok a kliknutím na Kopírovať adresu prepojenia... v kontextovej ponuke.
  • Môžete skopírovať aj adresu sieťového priečinka z Prieskumníka Windows. V tomto prípade by adresa mala vyzerať takto: \\Server\share.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.