Ukladanie tabuliek

Program ABBYY FineReader vám umožňuje uložiť tabuľky vo formátoch XLS, XLSX a CSV.

XLS a XLSX

Uloženie textu vo formáte XLS alebo XLSX:

 • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť na hlavnom paneli nástrojov a potom kliknite na Uložiť ako pracovný zošit programu Microsoft Excel… alebo Uložiť ako pracovný zošit programu Microsoft Excel 97-2003…. Ak v zobrazenom zozname nie je formát, ktorý potrebujete, kliknite na Uložiť v iných formátoch… a v rozbaľovacom zozname Uložiť ako typ vyberte požadovaný formát. Alternatívne v ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť dokument ako a kliknite na Microsoft Excel 97-2003 Workbook.

Tip: Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: kliknite na Nástroje > Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť a potom kliknite na kartu XLSX.

K dispozícii sú tieto možnosti:

Rozloženie dokumentu

Vyberte jednu z nasledujúcich možností z tohto rozbaľovacieho zoznamu podľa toho, ako máte v pláne používať dokument:

 1. Formátovaný text

Zachová písma, veľkosti písma a odseky, avšak nezachová presnú polohu objektov a riadkovanie. Vo výsledku získate priebežný vľavo zarovnaný text (texty vytlačené písmom sprava doľava budú zarovnané vpravo).

Poznámka: Ak je vybratá táto možnosť, zvislý text sa zobrazí vodorovne.

 1. Iba text

Nezachová formátovanie textu.

Nastavenia textu

 • Ignorovať text mimo tabuľky

Ukladá iba tabuľku a zvyšok ignoruje.

 • Konvertovať číselné hodnoty na čísla

Skonvertuje čísla do formátu „Číslo“ v súbore XLS. Program Microsoft Excel môže s bunkami tohto formátu vykonávať aritmetické operácie.

 • Zachovať hlavičky a päty

Zachová hlavičky a päty vo výstupnom dokumente.

 • Vytvoriť samostatný hárok pre každú stranu (iba XLSX)

Túto možnosť vyberte, ak chcete uložiť strany zo zdrojového dokumentu ako samostatné hárky.

Nastavenia obrázkov

Obrázok môžete uložiť v dokumentoch XLSX. Dokumenty s veľkým počtom obrázkov sú veľmi veľké. Veľkosť súboru zmenšíte tak, že z rozbaľovacieho zoznamu v skupine Nastavenia obrázkov vyberiete požadovanú možnosť.

Tip:

 • Ak chcete zadať širšiu škálu parametrov kvality obrázkov, vyberte si Vlastné… a zmeňte nastavenia v dialógovom okne Vlastné nastavenia.
 • Ak nechcete ponechať obrázky v rozpoznanom texte, uistite sa, že nie je vybratá možnosť Zachovať obrázky (iba XLSX).

CSV

Uloženie textu vo formáte CSV:

 • V ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť dokument ako a kliknite na Dokument CSV. Alternatívne kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť na hlavnom paneli nástrojov a vyberte možnosť Uložiť ako CSV. Ak v zobrazenom zozname nie je formát, ktorý potrebujete, kliknite na Uložiť v iných formátoch… a v rozbaľovacom zozname Uložiť ako typ vyberte požadovaný formát.

Tip: Ďalšie možnosti ukladania sú dostupné v dialógovom okne Možnosti: vyberte ponuku Nástroje > Možnosti…, kliknite na kartu Uložiť a potom kliknite na kartu CSV.

Možnosti ukladania sú na tejto karte zoskupené v nasledujúcich kategóriách:

Nastavenia textu

 • Ignorovať text mimo tabuľky

Ukladá iba tabuľku a zvyšok ignoruje.

 • Vložiť znak konca strany (#12) ako oddeľovač strán

Ukladá pôvodné rozloženie strany.

 • Oddeľovač polí

Vyberá znak, ktorý bude oddeľovať stĺpce s údajmi v súbore CSV.

Kódovanie

Program ABBYY FineReader zistí kódovú stránku automaticky. Ak chcete zmeniť kódovú stránku, vyberte požadovanú kódovú stránku z rozbaľovacieho zoznamu v časti Kódovanie.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.