Úlohy pre iné formáty

Používanie karty Iné v okne Úloha na prístup k iným vstavaným automatizovaným úlohám.

 1. Z rozbaľovacieho zoznamu Jazyk dokumentu v hornej časti okna vyberte možnosť jazyky dokumentu.
 2. V rozbaľovacom zozname Farebný režim vyberte plnofarebný alebo čiernobiely režim.

Dôležité upozornenie! Po prevedení dokumentu do čiernobieleho režimu už nebudete môcť obnoviť pôvodné farby.

 1. Kliknite na tlačidlo s úlohou, ktorú potrebujete
  • Skenovať do formátu HTML naskenuje papierový dokument a prevedie ho na dokument HTML
  • Snímku alebo súbor PDF do HTML prevedie dokumenty PDF alebo súbory so snímkami na HTML
  • Skenovať do formátu EPUB naskenuje papierový dokument a prevedie ho na dokument EPUB
  • Snímku alebo súbor PDF do EPUB prevedie dokumenty PDF alebo súbory so snímkami na EPUB
  • Skenovať do iných formátov naskenuje papierový dokument a prevedie ho do formátu podľa vášho výberu
  • Snímku alebo súbor PDF do iných formátov prevedie dokumenty PDF alebo súbory so snímkami do formátu podľa vášho výberu

V dôsledku toho bude vytvorený nový dokument programu ABBYY FineReader obsahujúci text z pôvodného dokumentu.

Dôležité upozornenie! Pri spustení vstavanej úlohy sa použijú aktuálne vybrané možnosti programu. Ak sa rozhodnete zmeniť ktorúkoľvek z možností, budete musieť reštartovať úlohu.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.