Dialógové okno Možnosti

V dialógovom okne Možnosti môžete vybrať možnosti spracovania dokumentu a upraviť vzhľad programu.

Dôležité upozornenie! Otvorte dialógové okno Možnosti a kliknite na Nástroje >Možnosti…. Toto dialógové okno možno otvoriť kliknutím na tlačidlo kľúča na paneli s nástrojmi, pravým tlačidlom myši na panel nástrojov a kliknutím na Možnosti... alebo kliknutím na tlačidlo Možnosti v dialógových oknách ukladania alebo otvárania.

Dialógové okno Možnosti má 6 kariet, z ktorých každá obsahuje nastavenia špecifické pre určité oblasti funkcií programu ABBYY FineReader.

Dokument

Na tejto karte môžete vybrať:

Na tejto karte je zobrazená aj cesta k aktuálnemu dokumentu programu ABBYY FineReader.

Skenovať/Otvoriť

Na tejto karte môžete aktivovať alebo deaktivovať automatické spracovanie najnovších pridaných stránok. Ak je aktivované automatické spracovanie, môžete si vybrať základné možnosti spracovania dokumentu a možnosti predspracovania snímky, ktoré budú použité pri skenovaní a otváraní snímok:

 • Načítanie snímok stránok

Ak je aktivovaná táto možnosť, program automaticky rozpoznáva text.

 • Analyzovanie snímok stránok

Ak je aktivovaná táto možnosť, program automaticky zisťuje oblasti a ich typy.

 • Predbežné spracovanie snímky strany

Ak je aktivovaná táto možnosť, program automaticky predbežne spracuje snímky strán. Môžete určiť, ktoré nástroje budú použité pri predspracovaní.

Na tejto karte si môžete vybrať ovládač skenera a skenovacie rozhranie.

Podrobné informácie nájdete v časti "Možnosti pri skenovaní a otváraní," "Práca so zložitými skriptovacími jazykmi," a "Skenovanie papierových dokumentov."

Čítať

Na tejto karte môžete vybrať možnosti rozpoznávania:

 • Dôkladné čítanie alebo Rýchle čítanie
 • Detekcia štrukturálnych prvkov (môžete si vybrať, ktoré prvky sa majú zachovať pri exporte výsledkov do aplikácie Microsoft Word)
 • Tréning (umožňuje vám použiť používateľské vzory pri rozpoznávaní textov)
 • Používateľské vzory a jazyky
 • Písma (umožňuje vybrať písma používané v rozpoznaných textoch).
 • Hľadať čiarové kódy

Podrobné informácie nájdete v časti "Možnosti OCR," "Ak váš vytlačený dokument obsahuje neštandardné písma."

Uložiť

Na tejto karte môžete vybrať výstupný formát, v ktorom sa má uložiť rozpoznaný text. Podrobnosti sú uvedené v časti "Ukladanie výsledkov OCR."

Zobraziť

Na tejto karte môžete:

 • Upravovať vzhľad okna Strany výberom spomedzi zobrazení Miniatúry a Podrobnosti
 • Upravovať okno Text, v ktorom môžete zvýrazniť neisté rozpoznané znaky farbou podľa vlastného výberu, skryť alebo zobraziť nevytlačené znaky a zvoliť písmo pre samostatný text.
 • Vyberte farby a šírku rámov, ktoré ohraničujú oblasť zobrazenú v okne Snímka, farbu používanú pri zvýrazňovaní neistých znakov a pod.

Podrobné informácie nájdete v časti "Ak sa nesprávne zistia oblasti."

Rozšírené

Na tejto karte môžete:

 • Výber možností overovania neistých znakov
 • Určiť, či sa majú opravovať medzery pred interpunkčnými znamienkami a za nimi
 • Zobraziť a upravovať slovníky
 • Zvoliť, či má program ABBYY FineReader automaticky vyhľadávať a inštalovať aktualizácie
 • Výber jazyka používateľského rozhrania
 • Určiť, či sa má pri spustení programu otvoriť naposledy otvorený dokument ABBYY FineReader
 • Zadajte, či chcete odosielať anonymné konfiguračné dáta programu ABBYY FineReader 14 do spoločnosti ABBYY s cieľom zlepšovania softvéru

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, kliknite na Obnoviť pôvodné... v spodnej časti dialógového okna.

Podrobné informácie nájdete v časti "Čo je to dokument programu FineReader?," "Kontrola textu v textovom okne," a "Ak program nedokáže rozpoznať niektoré znaky."

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.