Práca so službami úložísk on-line

Program ABBYY FineReader vám umožní otvárať snímky a súbory PDF a ukladať rozpoznané texty pomocou služieb úložísk on-line, ako je Dropbox, SkyDrive a Google Drive. Z dialógových okien pri otváraní a ukladaní v programe ABBYY FineReader máte jednoduchý prístup na rôzne miesta úložísk on-line.

Otvorenie snímky alebo súboru PDF z miesta na úložisku on-line:

  1. V programe ABBYY FineReader kliknite na možnosť Otvoriť alebo vyberte možnosť Otvoriť súbor PDF alebo snímku… v ponuke Súbor.
  2. V dialógovom okne Otvoriť snímku kliknite na kartu Obľúbené položky alebo Nedávne miesta a vyberte požadovanú službu úložiska.

  1. Vyberte jeden alebo viaceré súbory so snímkami.
  2. V prípade viacstranového dokumentu zadajte rozsah strán.
  3. Podľa potreby aktivujte možnosť Automaticky spracovať strany pri ich pridaní.

Tip: Kliknite na Možnosti…, ak chcete vybrať možnosti spracovania a predspracovania. Programu môžete napríklad povedať, aby opravil určité chyby snímky, aby analyzoval snímky alebo čítal snímky pri ich pridaní. Podrobnejšie informácie nájdete v časti "Možnosti pri skenovaní a otváraní."

Poznámka: Ak je práve otvorený dokument programu ABBYY FineReader, snímky stránok budú pripojené na koniec dokumentu. Inak sa z týchto strán vytvorí nový dokument programu ABBYY FineReader.

Podobne môžete rozpoznané texty uložiť aj pomocou služieb úložísk on-line.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.