Čo nové prináša program ABBYY FineReader 12

Nižšie uvádzame stručný prehľad najvýznamnejších nových funkcií a vylepšení zavedených v programe ABBYY FineReader 12.

Zlepšená presnosť rozpoznávania

Nová verzia programu ABBYY FineReader zabezpečuje presnejšie OCR a lepšie reprodukuje formátovanie originálu vašich dokumentov vďaka vylepšenej technológii adaptívneho rozpoznávania dokumentu (ADRT). Program teraz lepšie určuje štýly dokumentu, nadpisy a tabuľky, aby ste nemuseli preformátovať svoje dokumenty po rozpoznaní.'

Jazyky rozpoznávania

ABBYY FineReader 12 teraz dokáže rozpoznať ruské texty s prízvukom. Bola vylepšená kvalita rozpoznávania OCR pre čínštinu, japončinu, kórejčinu, arabčinu a hebrejčinu.

Rýchlejšie a príjemnejšie používateľské rozhranie

  • Spracovanie na pozadí

Otvorenie súboru môže trvať dosť dlho. V novej verzii bežia zdĺhavé procesy na pozadí, čo vám umožní pokračovať v práci na tých častiach dokumentu, ktoré už boli rozpoznané. Teraz už nemusíte čakať na dokončenie procesu rozpoznávania OCR, ak chcete nastaviť oblasti snímky, zobraziť nerozpoznané stránky, nútene spustiť OCR určitej stránky alebo oblasti snímky, pridávať stránky z iných zdrojov alebo zmeniť poradie strán v dokumente.

  • Rýchlejšie načítanie snímky

Snímky stránok budú v programe ihneď po naskenovaní papierových originálov, aby ste okamžite uvideli výsledky skenovania a vybrali strany a oblasti snímky, ktoré sa majú rozpoznať.

  • Jednoduchšie citácie

Do schránky môžete jedným kliknutím myši rozpoznať a skopírovať ktorúkoľvek oblasť snímky, obrázky alebo tabuľky.

  • Všetky základné operácie vrátane posúvania a zväčšenia/zmenšenia sú teraz podporované aj na dotykových displejoch.

Predspracovanie snímky a OCR fotoaparátu

Vylepšené algoritmy predspracovania snímky zaručujú lepšie rozpoznanie fotografovaných textov a získanie fotografií textu, ktoré vyzerajú rovnako dobre ako skeny. Nové funkcie korekcie fotografií zahŕňajú automatické orezanie, korekciu geometrického skreslenia a vyrovnávanie jasu a farieb pozadia.

ABBYY FineReader 12 vám umožňuje vybrať si možnosti predspracovania, ktoré chcete použiť pre každú novú pridávanú snímku, aby ste nemuseli individuálne upravovať každú snímku.

Lepšia vizuálna kvalita archivovaných dokumentov

Program ABBYY FineReader 12 obsahuje novú technológiu PreciseScan, ktorá vyhladzuje znaky a zlepšuje tak kvalitu skenovaných dokumentov na pohľad. Vďaka tomu už znaky nevyzerajú na stránke štvorčekové ani pri veľkom priblížení.

Nové nástroje na manuálnu úpravu výstupu z rozpoznávania

V novej verzii boli rozšírené možnosti overenia a úpravy. V programe ABBYY FineReader 12 si môžete naformátovať rozpoznaný text v overovacom okne, ktoré už má aj nástroj na vkladanie špeciálnych znakov, ktoré nie sú k dispozícii na štandardnej klávesnici. Môžete použiť aj klávesové skratky pre najčastejšie príkazy rozpoznávania a úprav.

V programe ABBYY FineReader 12 môžete deaktivovať vytvorenie takých prvkov štruktúry, ako sú hlavičky, päty, poznámky pod čiarou, obsahy a číslované zoznamy. Môže to byť potrebné v prípadoch, ak chcete, aby sa tieto prvky objavovali ako normálny text na zlepšenie kompatibility s iným produktom, napr. so softvérom na podporu prekladu alebo softvéru pre autorov elektronických kníh.

Nové možnosti ukladania

  • Pri ukladaní výsledkov OCR do súboru XLSX teraz môžete ukladať obrázky, odstraňovať formátovanie textu a ukladať každú stranu do samostatného hárka programu Excel.
  • Program ABBYY FineReader 12 dokáže vytvoriť súbory ePub zodpovedajúce normám EPUB 2.0.1 a EPUB 3.0.

Vylepšená integrácia so službami a aplikáciami tretích subjektov

Teraz už môžete exportovať rozpoznané dokumenty priamo do SharePoint Online a Microsoft Office 365, a nové dialógové okná otvárania a ukladania poskytujú ľahký prístup k službám cloudových úložísk, ako je Google Drive, Dropbox a SkyDrive.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.