Zmena jazyka používateľského rozhrania

Jazyk rozhrania sa vyberá po nainštalovaní programu ABBYY FineReader. Tento jazyk sa používa pre všetky správy programu, dialógové okná, tlačidlá a položky ponúk. Ak chcete zmeniť jazyk rozhrania, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

  1. V ponuke Nástroje kliknite na Možnosti… a kliknite na kartu Rozšírené.
  2. Vyberte jazyk z rozbaľovacieho zoznamu Jazyk rozhrania a kliknite na OK.
  3. Reštartujte program ABBYY FineReader.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.