Integrácia s inými aplikáciami

Program ABBYY FineReader 12 podporuje integráciu s aplikáciami Microsoft Office a Prieskumník Windows. Umožňuje vám to rozpoznávať dokumenty pri používaní programu Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel a Prieskumník Windows.

Pri použití programu Microsoft Word alebo Microsoft Excel postupujte podľa nasledujúcich pokynov na rozpoznávanie dokumentu:

 1. Kliknite na tlačidlo na karte programu ABBYY FineReader 12.
 2. V otvorenom dialógovom okne zadajte toto:
  • Zdroj snímky (skener alebo súbor)
  • Jazyky dokumentu
  • Možnosti uloženia
 3. Kliknite na tlačidlo Štart.

Program ABBYY FineReader 12 sa otvorí a rozpoznaný text bude odoslaný do aplikácie Microsoft Office.

Pri použití programu Microsoft Outlook postupujte podľa nasledujúcich pokynov na rozpoznávanie dokumentu:

 1. Otvorte program Microsoft Outlook.
 2. Vyberte správu s jedným alebo viacerými priloženými dokumentmi.

Tip: Môžete si vybrať konkrétne dokumenty, ak nechcete rozpoznávať všetky dokumenty z prílohy e-mailu.

 1. Na karte programu ABBYY FineReader 12 kliknite na tlačidlo Prekonvertovať snímku alebo súbor PDF z prílohy.
 2. V otvorenom dialógovom okne zadajte toto:
  • Jazyky dokumentu
  • Možnosti uloženia
 3. Kliknite na tlačidlo Štart.

Tip: Ak je vzhľad rozpoznaného dokumentu významne odlišný od vzhľadu zdrojového dokumentu, skúste použiť rôzne nastavenia rozpoznávania alebo ručne zadať oblasti textu. Viac informácií o nastaveniach rozpoznávania nájdete aj v časti „Tipy na zlepšenie kvality rozpoznávania OCR“.

Otvorenie snímky a súboru PDF z Prieskumníka Windows:

 1. Zvoľte si súbor v Prieskumníkovi Windows.
 2. Kliknite ľavým tlačidlom na súbor a potom kliknite na ABBYY FineReader 12 > Otvoriť v programe ABBYY FineReader 12 v kontextovej ponuke.

Poznámka: Ak vybratý formát súboru nie je podporovaný programom ABBYY FineReader 12, jeho kontextová ponuka nebude obsahovať tieto položky.

Spustí sa program ABBYY FineReader 12 a snímka z vybratého súboru sa pridá do nového dokumentu programu ABBYY FineReader. Ak je program ABBYY FineReader už spustený a je otvorený dokument programu ABBYY FineReader, snímka sa pridá do aktuálneho dokumentu programu ABBYY FineReader.

Ak sa tlačidlo ABBYY FineReader neobjaví na paneli alebo páse nástrojov aplikácie balíka Microsoft Office...

Ak sa tabla ABBYY FineReader 12 neobjaví na paneli nástrojov aplikácie balíka Microsoft Office:

 • V kontextovej ponuke panela nástrojov aplikácie Microsoft Office kliknite na ABBYY FineReader 12.

Ak pás s nástrojmi alebo panel s nástrojmi aplikácie Microsoft Office neobsahuje tlačidlo ABBYY FineReader 12, aplikácia FineReader 12 nebola integrovaná s touto aplikáciou počas inštalácie. Integrácia s aplikáciami Microsoft Office môže byť deaktivovaná, ak sa program FineReader 12 inštaluje manuálne.

Aktivácia integrácie:

 1. Na paneli úloh kliknite na tlačidlo Štart, potom kliknite na Ovládací Panel > Programy a súčasti.

Poznámka:

 • V systéme Windows XP je položka s názvom Pridať a odstrániť programy.
 • V systéme Microsoft Windows 8 stlačte WIN + X a kliknite na Programy a funkcie v ponuke, ktorá sa otvorí.
 1. Zo zoznamu nainštalovaných programov vyberte program ABBYY FineReader 12 a kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 2. V dialógovom okne Vlastná inštalácia vyberte požadované súčasti.
 3. Postupujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.