Klávesové skratky

ABBYY FineReader 12 ponúka nasledujúce klávesové skratky pre najčastejšie používané príkazy. Môžete si tiež vytvoriť vlastné klávesové skratky.

Vytvorenie klávesovej skratky:

  1. V ponuke Nástroje kliknite na Prispôsobiť… a otvorte dialógové okno panelu s nástrojmi Prispôsobiť panel nástrojov a skratky.
  2. Na karte Klávesové skratky prejdite na pole Kategórie a vyberte požadovanú kategóriu.
  3. V poli Príkazy vyberte príkaz, pre ktorý chcete vytvoriť klávesovú skratku alebo ktorého klávesovú skratku chcete zmeniť.
  4. Kliknite do poľa Stlačte tlačidlo novej skratky a stlačte na klávesnici klávesy, ktoré chcete použiť ako klávesovú skratku pre vybratý príkaz.
  5. Kliknite na tlačidlo Priradiť. Vami určené klávesy sa pridajú do poľa Aktuálna skratka.
  6. Kliknutím na OK zmeny uložíte.
  7. Pôvodné priradenie klávesových skratiek ku klávesom obnovíte kliknutím na Obnoviť (ak ide o vybratú kategóriu príkazu) alebo na Obnoviť všetky (ak ide o všetky skratky).
Ponuka Súbor
Príkaz Klávesové skratky
Skenovať strany… Ctrl+K
Otvoriť súbor PDF alebo snímku… Ctrl+O
Nový dokument programu FineReader Ctrl+N
Otvoriť dokument programu FineReader… Ctrl+Shift+N
Uložiť dokument ako Ctrl+S
Uložiť strany ako snímky… Ctrl+Alt+S
Odoslať dokument e-mailom Ctrl+M
Odoslať snímky e-mailom Ctrl+Alt+M
Vytlačiť text Ctrl+P
Vytlačiť snímku Ctrl+Alt+P

Naspäť na začiatok

Ponuka Upraviť
Príkaz Klávesové skratky
Vrátiť späť Ctrl+Z
Znova Ctrl+Enter
Vystrihnúť Ctrl+X
Kopírovať

Ctrl+C

Ctrl+Insert

Prilepiť

Ctrl+V

Shift+Insert

Vymazať Delete
Vybrať všetko Ctrl+A
Hľadať… Ctrl+F
Hľadať ďalšie F3
Nahradiť… Ctrl+H

Naspäť na začiatok

Ponuka Zobraziť
Príkaz Klávesové skratky
Zobraziť okno strán F5
Zobraziť iba okno snímky F6
Zobraziť okná Snímka a Text F7
Zobraziť iba okno Text F8
Zobraziť okno priblíženia Ctrl+F5
Ďalšie okno Ctrl+Tab
Predchádzajúce okno Ctrl+Shift+Tab

Naspäť na začiatok

Ponuka Dokument
Príkaz Klávesové skratky
Čítať dokument Ctrl+Shift+R
Analyzovať dokument Ctrl+Shift+E
Prejsť na nasledujúcu stranu

Alt+Šípka nadol

Page Up (O stranu nahor)

Prejsť na predchádzajúcu stranu

Alt+Šípka nahor

Page Down (O stranu nadol)

Prejsť na stranu… Ctrl+G
Zavrieť aktuálnu stranu Ctrl+F4

Naspäť na začiatok

Ponuka Strana
Príkaz Klávesové skratky
Čítať stranu Ctrl+R
Analyzovať stranu Ctrl+E
Upraviť snímku… Ctrl+Shift+C
Odstrániť všetky oblasti a text Ctrl+Delete
Odstrániť text Ctrl+Shift+Delete (Del)
Vlastnosti strany… Alt+Enter

Naspäť na začiatok

Ponuka Oblasť

Príkaz Klávesové skratky
Čítať oblasť Ctrl+Shift+B
Zmena typu oblasti na Text Ctrl+2
Zmena typu oblasti na Tabuľka Ctrl+3
Zmena typu oblasti na Obrázok Ctrl+4
Zmena typu oblasti na Obrázok v pozadí Ctrl+6
Zmena typu oblasti na Čiarový kód Ctrl+5
Zmeniť typ oblasti na Oblasť rozpoznávania Ctrl+1

Naspäť na začiatok

Ponuka Nástroje
Príkaz Klávesové skratky
Správca úloh… Ctrl+T
Hot Folder… Ctrl+Shift+H
Zobraziť slovníky… Ctrl+Alt+D
Editor jazykov… Ctrl+Shift+L
Editor vzorov… Ctrl+Shift+A
Overovanie… Ctrl+F7
Ďalšia chyba Shift+F4
Predchádzajúca chyba Shift+F5
Možnosti… Ctrl+Shift+O

Naspäť na začiatok

Ponuka Pomocník
Príkaz Klávesové skratky
Pomocník F1

Naspäť na začiatok

Všeobecné
Príkaz Klávesové skratky
Formátovať vybratú časť textu tučným písmom Ctrl+B
Formátovať vybratú časť textu kurzívou Ctrl+I
Podčiarknuť vybratú časť textu Ctrl+U
Prejsť na bunku tabuľky Klávesy so šípkami
Prepnutie na okno Strany Alt+1
Prepnutie na okno Snímka Alt+2
Prepnutie na okno Text Alt+3
Prepnutie na okno Priblíženie Alt+4

Naspäť na začiatok

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.