Ak program nedokáže rozpoznať niektoré znaky

Program ABBYY FineReader využíva údaje o jazyku dokumentu pri rozpoznávaní textu. Program môže zlyhať pri rozpoznávaní niektorých znakov v dokumentoch s nezvyčajnými prvkami (napr. kódovými číslami) pretože jazyk dokumentu tieto znaky nemusí obsahovať. Na rozpoznávanie takýchto dokumentov si môžete vytvoriť vlastný jazyk, ktorý má všetky potrebné znaky. Do jazykových skupín môžete priradiť aj viaceré jazyky a používať tieto skupiny na rozpoznávanie.

Vytvorenie používateľského jazyka

 1. V ponuke Nástroje kliknite na Editor jazykov….
 2. V dialógovom okne Editor jazykov kliknite na Nový…
 3. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte možnosť Vytvoriť nový jazyk na základe existujúceho jazyka a potom si vyberte jazyk, ktorý sa použije ako základ vášho nového jazyka a kliknite na OK.
 4. Otvorí sa dialógové okno Vlastnosti jazyka. V tomto dialógovom okne:
  1. Zadajte názov nového jazyka.
  2. Predtým vybratý základný jazyk sa zobrazuje v rozbaľovacom zozname Zdrojový jazyk. Môžete zmeniť zdrojový jazyk.
  3. Abeceda obsahuje abecedu základného jazyka. Kliknite na tlačidlo , ak chcete upraviť abecedu.
  4. Existuje niekoľko možností súvisiacich so Slovníkom, ktorý sa použije v programe pri rozpoznávaní textu a kontrole výsledku:
   • Žiadny

Jazyk nebude mať slovník.

 • Vstavaný slovník

Použije sa zabudovaný slovník programu ABBYY FineReader.

 • Používateľský slovník

Kliknite na tlačidlo Upraviť… a zadajte termíny slovníka alebo naimportujte už existujúci vlastný slovník alebo textový súbor v kódovaní Windows 1252 (termíny musia byť oddelené medzerami alebo inými znakmi, ktoré nie sú v abecede).

Poznámka: Slová z používateľského slovníka nebudú označené ako chybné pri kontrole pravopisu v rozpoznávanom texte. Môžu byť napísané so všetkými malými alebo všetkými veľkými písmenami, alebo sa môžu začínať veľkým písmenom.

Slovo v slovníku Slová, ktoré nebudú považované za nesprávne pri kontrole pravopisu
abc abc, Abc, ABC
Abc abc, Abc, ABC
ABC abc, Abc, ABC
aBc aBc, abc, Abc, ABC
 • Bežný výraz

Pomocou regulárnych výrazov si môžete vytvoriť vlastný jazykový slovník.

Podrobnosti sú uvedené v časti "Regulárne výrazy."

 1. Jazyky môžu mať niekoľko ďalších vlastností. Ak chcete zmeniť tieto vlastnosti, kliknite na tlačidlo Rozšírené….

Otvorí sa dialógové okno Rozšírené vlastnosti jazyka. Tu môžete zadať:

 • Znaky, ktoré môžu byť na začiatku alebo na konci slova
 • Nepísmenové znaky vyskytujúce sa oddelene od slov
 • Znaky, ktoré sa môžu objaviť vnútri slov a majú byť ignorované.
 • Znaky, ktoré sa nemôžu objaviť v rozpoznávanom texte pri použití tohto slovníka (zakázané znaky)
 • Všetky rozpoznateľné znaky jazyka
 • Takisto môžete aktivovať možnosť Text môže obsahovať arabské číslice, rímske číslice a skratky
 1. Pri výbere jazykov dokumentu si už môžete vybrať aj novo vytvorený jazyk.

Ďalšie informácie o jazykoch dokumentov nájdete v časti "Vlastnosti dokumentu posudzované pred OCR".

Pri predvolenom nastavení je používateľský jazyk uložený v priečinku dokumentu programu FineReader. Všetky svoje používateľské jazyky a používateľské vzory môžete uložiť do jedného súboru. Urobíte to tak, že v ponuke Nástroje kliknete na Možnosti…, aby sa otvorilo dialógové okno Možnosti, tu kliknite na kartu Čítať a potom kliknite na tlačidlo Uložiť do súboru....

Vytváranie skupiny jazykov

Ak budete pravidelne používať kombináciu určitých jazykov, môžete tieto jazyky kvôli pohodliu zlúčiť do jednej skupiny.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na Editor jazykov….
 2. V dialógovom okne Editor jazykov kliknite na Nový….
 3. V dialógovom okne Nový jazyk alebo skupina vyberte Vytvoriť novú skupinu jazykov a kliknite na OK.
 4. V dialógovom okne Vlastnosti skupiny jazykov zadajte do príslušného poľa názov svojej novej skupiny jazykov a vyberte požadované jazyky.

Poznámka: Ak viete, že sa v texte nebudú vyskytovať určité znaky, môžete tieto takzvané zakázané znaky priamo špecifikovať. Špecifikácia zakázaných jazykov môže zvýšiť rýchlosť a kvalitu rozpoznávania. Ak chcete určiť zakázané znaky, kliknite na tlačidlo Rozšírené… v dialógovom okne Vlastnosti skupiny jazykov. V dialógovom okne Rozšírené vlastnosti skupiny jazykov zadajte do poľa Zakázané znaky znaky, ktoré chcete zakázať.

 1. Kliknite na OK.

Novovytvorená skupina sa pridá do rozbaľovacieho zoznamu Jazyky dokumentu v hlavnom paneli nástrojov.

Používateľské skupiny jazykov sa štandardne ukladajú do priečinka dokumentov programu FineReader. Všetky svoje používateľské jazyky a používateľské vzory môžete uložiť do jedného súboru. Urobíte to tak, že v ponuke Nástroje kliknete na Možnosti…, aby sa otvorilo dialógové okno Možnosti, tu kliknite na kartu Čítať a potom kliknite na tlačidlo Uložiť do súboru….

Tip: Ak pre daný dokument potrebujete konkrétnu kombináciu jazykov, môžete požadované jazyky vybrať aj priamo, bez toho, aby ste vytvorili skupinu.

 1. V rozbaľovacom zozname Jazyky dokumentu vyberte položku Ďalšie jazyky…
 2. V dialógovom okne Editor jazykov vyberte možnosť Určiť jazyky ručne.
 3. Vyberte požadované jazyky a kliknite na Zrušiť.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.