Pridanie snímok bez spracovania

Automatizované úlohy Rýchle skenovanie, Rýchle otvorenie alebo Skenovať a uložiť ako snímku z okna Úloha môžete použiť na skenovanie alebo otvorenie snímok v programe ABBYY FineReader bez predspracovania alebo OCR. Môže to byť užitočné, ak máte veľmi veľký dokument a potrebujete rozpoznať iba niektoré jeho strany.

Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Kopírovanie obsahu z dokumentov“ a „Ukladanie snímky strany“.

  1. V rozbaľovacom zozname Farebný režim vyberte plnofarebný alebo čiernobiely režim.

Dôležité upozornenie! Po prevedení dokumentu do čiernobieleho režimu už nebudete môcť obnoviť pôvodné farby.

  1. Kliknite na automatickú úlohu, ktorú potrebujete.
    • Rýchle skenovanie naskenuje papierový dokument a otvorí snímku v aplikácii ABBYY FineReader bez predspracovania snímky alebo OCR
    • Rýchle otvorenie otvára dokumenty vo formáte PDF a súbory so snímkami v programe ABBYY FineReader bez predspracovania snímky alebo OCR
    • Skenovať a uložiť ako snímku naskenuje dokument a uloží naskenované snímky. Po dokončení skenovania sa automaticky otvorí dialógové okno ukladania snímky.

Zoznam formátov, do ktorých môžete uložiť naskenované snímky, nájdete v časti „Podporované formáty snímok“.

Na tomto základe sa snímky pridajú do nového dokumentu vo formáte ABBYY FineReader alebo sa uložia do priečinka podľa vášho výberu.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.