Automatizácia a plánovanie OCR

Spracovanie viacerých dokumentov si spravidla vyžaduje viacnásobné zopakovanie tých istých činností. ABBYY FineReader už obsahuje zabudované automatizované úlohy, ktoré umožňujú vykonávať bežné operácie na jedno kliknutie. Ak potrebujete väčšiu flexibilitu, môžete si vytvoriť vlastné automatizované úlohy zo širokej ponuky dostupných krokov spracovania.

Program ABBYY FineReader obsahuje nástroj ABBYY Hot Folder, plánovaciu aplikáciu, ktorá umožňuje spracovávať dokumenty v čase, keď sa počítač nepoužíva, napríklad v noci. Pre rôzne priečinky možno vytvoriť rôzne plánované úlohy so všetkými potrebnými nastaveniami na otvorenie snímky, rozpoznávanie a ukladanie.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.