Aktivácia programu ABBYY FineReader

Aby mohol program ABBYY FineReader 12 po nainštalovaní pracovať v plnom režime, musíte ho aktivovať. V obmedzenom režime sa niektoré funkcie v závislosti od vašej verzie a regiónu deaktivujú.

Aktivácia trvá len niekoľko minút. Sprievodca aktiváciou vám pomôže odoslať do spoločnosti ABBYY údaje potrebné na aktiváciu vašej kópie programu a vy potom obratom dostanete správu s aktivačným kódom.

Dôležité upozornenie! Niektoré vydania produktu sa aktivujú automaticky prostredníctvom internetu a nie je potrebné ďalšie potvrdenie zo strany používateľa.

Aktivovanie programu ABBYY FineReader:

  1. V ponuke Pomocník kliknite na Aktivovať program ABBYY FineReader….
  2. Postupujte podľa pokynov Sprievodcu aktiváciou.

Ak sa rozhodnete aktivovať si kópiu programu telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, budete musieť uviesť svoj aktivačný kód alebo cestu k aktivačnému súboru v príslušnom dialógovom okne Sprievodcu aktiváciou.

Keď aktivujete svoju kópiu, program ABBYY FineReader bude v tomto počítači pracovať v plnom režime.

Spôsoby aktivácie

  • Prostredníctvom Internetu

Aktivácia prebehne automaticky a trvá iba niekoľko sekúnd. V tomto prípade je potrebné mať aktívne internetové pripojenie.

  • E-mailom

Program vás vyzve, aby ste odoslali spoločnosti ABBYY automaticky vygenerovaný e-mail s informáciami potrebnými na aktiváciu programu ABBYY FineReader. Príslušná e-mailová správa sa vygeneruje automaticky. Vzápätí dostanete aktivačný kód.

Dôležité upozornenie! Aby ste od e-mailového robota získali rýchlu odpoveď, nemeňte informácie v poli predmetu ani v texte vygenerovanej e-mailovej správy.

  • Na webovej lokalite

Sprievodca aktiváciou zobrazí internetovú adresu, sériové číslo, a kód Product ID. Prejdite na adresu uvedenú v Sprievodcovi aktiváciou a zadajte sériové číslo a kód Product ID do príslušných polí na tejto stránke. Budete vyzvaný prevziať si súbor. Uložte si ho na pevný disk a v Sprievodcovi aktiváciou uveďte cestu k tomuto súboru.

Sprievodca aktiváciou vygeneruje jedinečný parameter Product ID. Tento parameter sa vytvorí na základe konfiguračných informácií vášho počítača v momente aktivácie. Tento parameter neobsahuje žiadne osobné údaje, informácie o modeli počítača, nainštalovanom softvéri, používateľských nastaveniach ani o uložených dátach. Počas aktivácie sú jediné údaje odosielané na server kód Product ID, sériové číslo, názov produktu, verzia a jazyk programu ABBYY FineReader. Tieto informácie sú potrebné na výber správneho jazyka a obsahu aktivačnej správy a nebudú použité na žiadne iné účely.

  • Telefonicky

V príslušnom dialógovom okne Sprievodcu aktiváciou vyberte svoj štát. Sprievodca zobrazí telefónne čísla najbližšieho zastúpenia spoločnosti ABBYY alebo partnera spoločnosti ABBYY vo vašej oblasti. Manažérovi technickej podpory spoločnosti ABBYY poskytnite sériové číslo a parameter Product ID, ktoré sú zobrazené v Sprievodcovi aktiváciou.

Dôležité upozornenie! Niektoré vydania produktu sa nedajú aktivovať po telefóne.

Program ABBYY FineReader môžete preinštalovať na počítači, na ktorom bol aktivovaný, tak často, ako potrebujete, bez nutnosti opätovnej aktivácie. Ak však v rámci systému uskutočníte výraznejšie inovácie (napr. vymeníte hardvérovú konfiguráciu vášho počítača, naformátujete pevný disk alebo preinštalujete operačný systém), možno budete potrebovať získať nový aktivačný kód a aktivovať znova program ABBYY FineReader.

Po aktivácii verzie programu ABBYY FineReader 12 Corporate získate aj prístup k programu ABBYY Business Card Reader, praktickej aplikácii, ktorá umožňuje skenovanie vizitiek, zachytávanie kontaktných údajov a exportovanie zachytených kontaktov do rozličných elektronických formátov.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.