Porównywanie dokumentów

(Ta funkcja nie jest dostępna w niektórych wersjach programu ABBYY FineReader. Zobacz również: http://www.ABBYY.com/FineReader.)

Program ABBYY FineReader zawiera aplikację ABBYY Porównaj dokumenty, za pomocą której można porównać dwie wersje dokumentu, nawet jeśli są w różnych formatach. Narzędzie do porównywania dokumentów programu ABBYY FineReader wykrywa istotne różnice w tekście, zapobiegając zatwierdzeniu bądź publikacji niewłaściwej wersji dokumentu.

Program ABBYY Porównaj dokumenty można uruchomić na kilka sposobów:

 • Kliknij Nowe zadanie i przejdź do zakładki Porównaj, a następnie kliknij przycisk Porównaj:
  .
 • Kliknij przycisk "Start" w Windows i kliknij ABBYY FineReader PDF > ABBYY Porównaj dokumenty  (w Windows 10 kliknij przycisk "Start" wybierz pozycję Wszystkie aplikacje z menu Start i kliknij ABBYY FineReader PDF  > ABBYY Porównaj dokumenty)
 • lub Nowe zadanie > Narzędzia > Porównaj dokumenty
 • lub Edytor PDF > Plik > Porównaj dokumenty
 • lub Edytor OCR > Narzędzia > Porównaj dokumenty.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy w Windows Explorerze i kliknij Porównaj dokumenty... w menu skrótów.

Aby porównać dwa dokumenty, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

 1. Uruchom aplikację ABBYY Porównaj dokumenty, otwórz jedną z wersji, które chcesz porównać w okienku po lewej stronie oraz drugą wersję w okienku po prawej stronie.
 2. W oknie PORÓWNAJ wybierz języki dokumentu z listy rozwijanej.
 3. Kliknij przycisk Porównaj, aby porównać dokumenty.
 4. Przejrzyj różnice wykryte przez ABBYY Porównaj dokumenty.
  Różnice pomiędzy dwiema wersjami zostaną wyróżnione w każdej z wersji dokumentu i wymienione na liście w okienku z prawej strony, dając jasny obraz zmian wprowadzonych w dokumencie. Dzięki temu można łatwo zobaczyć, jaki tekst został dodany, usunięty lub zmieniony w każdej z wersji dokumentu. Obie strony przewijają się równocześnie, a identyczne fragmenty są zawsze wyświetlone w widoku sąsiadującym. Różnice można usunąć z listy lub skopiować do schowka.
  Różnice, które zostały usunięte z listy, nie zostaną zapisane w raporcie różnic.

Zapisuj wyniki porównywania:

 • W postaci plików Microsoft Word ze zmianami ukazanymi za pomocą funkcji śledzenia zmian.
 • W postaci dokumentów PDF z komentarzami.
 • Jako tabelę programu Microsoft Word zawierającą wykaz różnic.

Aby uzyskać więcej informacji na temat porównywania dwóch wersji tego samego dokumentu, zobacz ABBYY Porównaj dokumenty.

17.05.2023 7:35:03

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.