Wysyłanie dokumentów PDF do Edytora OCR

Edytor PDF zawiera funkcję wysyłania dokumentów PDF do Edytora OCR, w którym można rysować obszary rozpoznawania, sprawdzać rozpoznany tekst, uczyć program rozpoznawania niestandardowych czcionek i znaków oraz korzystać z wielu innych zaawansowanych funkcji programu ABBYY FineReader.

 • Aby wysłać dokument PDF do edytora OCR, wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Na pasku narzędzi w zakładce Dokument kliknij przycisk i wybierz go Rozpoznaj i zweryfikuj w edytorze OCR z listy rozwijanej.
    • W menu głównym wybierz Dokument > Rozpoznaj dokument > Rozpoznaj i zweryfikuj w edytorze OCR.
 • Aby wysłać określone strony do edytora OCR, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na panelu Strony wybierz odpowiednie strony i wybierz Wyślij wybrane strony do edytora OCR z menu kontekstowego.
  • Przejdź do zakładki Organizuj strony, wybierz odpowiednie strony, kliknij strzałkę obok przycisku na pasku narzędzi i wybierz Wyślij wybrane strony do edytora OCR z listy rozwijanej.

Podczas wysyłania dokumentu do Edytora OCR, zostaną utracone niektóre z następujących obiektów dokumentu:

    • załączniki
    • zakładki
    • komentarze
    • adnotacje

Po zakończeniu pracy w Edytorze OCR dokument można wysłać z powrotem do Edytora PDF. W tym celu kliknij strzałkę obok przycisku i kliknij Wyślij do edytora PDF.... Ewentualnie kliknij Plik > Wyślij do > Edytor PDF....

17.05.2023 7:35:03

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.