Wstawianie i edycja obrazów

Za pomocą Edytora PDF można wstawiać obrazy do dokumentów PDF każdego rodzaju.

  1. Na pasku narzędzi w zakładce Edytuj zawartość kliknij przycisk lub wybierz Edytuj zawartość > Dodaj obraz... w menu głównym.
  2. W otwartym oknie dialogowym zaznacz obraz i kliknij przycisk Otwórz.
  3. Ustaw obraz w wybranym miejscu na stronie.

Obrazy można przesuwać, obracać, usuwać i skalować. Przesunięty obraz może nachodzić na inne obiekty na stronie. Aby przenieść obraz na wierzch, kliknij go prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Przenieś obraz do przodu.

Aby usunąć obraz:

  • Aby usunąć obraz ze zwykłego dokumentu PDF, kliknij ten obraz prawym przyciskiem myszy i kliknij Usuń w menu skrótów.
  • Można usunąć część obrazu w dokumencie oraz wszystko, co ona zawiera, w tym obrazy. W tym celu kliknij narzędzie na pasku narzędzi w zakładce Zabezpieczenia i wybierz obszar, który chcesz usunąć.

Narzędzie Skasuj usuwa obrazy i tekst, automatycznie wybierając odpowiedni kolor tła do wypełnienia pustej przestrzeni.

5/17/2023 7:35:03 AM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.