Rozpoznawanie tekstu

Rozpoznawanie w tle to proces, w ramach którego do dokumentu dodawana jest tymczasowa warstwa tekstowa umożliwiająca zaznaczanie, kopiowanie i przeszukiwanie tekstu. Wszystkie te funkcje można dodatkowo udostępnić innym użytkownikom, dodając na stałe warstwę tekstową do dokumentu PDF. Dokumentów z warstwą tekstową praktycznie nie da się odróżnić od oryginalnych wersji. Istnieje też możliwość zamiany istniejącej warstwy tekstowej w przeszukiwalnym dokumencie PDF.

  1. Na pasku narzędzi w zakładce Dokument kliknij przycisk i wybierz goRozpoznaj dokument... z listy rozwijanej. Alternatywnie, wybierz Dokument > Rozpoznaj dokument > Rozpoznaj dokument... w menu głównym lub użyj klawisza skrótu CTRL+SHIFT+R.
  2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte określ języki OCR. Zobacz również: Właściwości dokumentu, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem rozpoznawania OCR.
  3. Aby poprawić jakość rozpoznawania OCR, włącz przetwarzanie obrazów. Przetwarzanie obrazów może spowodować zmianę wyglądu dokumentu.
    • Popraw orientację strony — Program wykryje orientację tekstu i w razie potrzeby ją poprawi.
    • Popraw przekosy i rozdzielczość obrazu — Program wykryje i poprawi wszelkie przekrzywienia, wybierze odpowiednią rozdzielczość obrazu oraz zastosuje kilka innych poprawek grafiki.
  4. Kliknij przycisk Rozpoznaj.
  5. W efekcie do dokumentu wynikowego zostanie dodana przeszukiwalna warstwa tekstowa.

Warstwę tekstową można też dodać przy dodawaniu stron do dokumentu PDF z pliku lub skanowaniu papierowych dokumentów. Aby to zrobić, wybierz opcję Rozpoznaj tekst na obrazach w Ustawienia przetwarzania obrazów oknie dialogowym ( przejdź do zakładki Organizuj strony , kliknij przycisk na pasku narzędzi i wybierz Ustawienia przetwarzania obrazów) i określ języki dokumentu. Zobacz również: Praca ze stronami.

Jeśli chcesz sprawdzić rozpoznany tekst, przeszkol program do rozpoznawania niestandardowych czcionek i znaków lub użyj innych zaawansowanych funkcji ABBYY FineReader na pasku narzędzi w zakładce Dokument, kliknij przycisk i wybierz Rozpoznaj i zweryfikuj w edytorze OCR z listy rozwijanej. Alternatywnie, wybierz Dokument w menu głównym i kliknijRozpoznaj dokument > Rozpoznaj i zweryfikuj w edytorze OCR. Zobacz również: Wysyłanie dokumentów PDF do Edytora OCR.

5/17/2023 7:35:03 AM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.