Wyszukiwanie i zastępowanie

Edytor PDF umożliwia wyszukiwanie i zastępowanie słów i wyrażeń. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz kartę w okienku po lewej stronie lub kliknij Widok > Szukaj, aby otworzyć okienko SZUKAJ.
 2. Otwórz kartę ZASTĄP.
 3. W polu tekstowym Wyszukaj wpisz słowo lub wyrażenie, które chcesz wyszukać.
  Pasujące słowa i zwroty zostaną wyróżnione w dokumencie.
  Wyniki wyszukiwania zostaną pogrupowane (wg źródła: tekstu, komentarzy lub zakładek) i będzie można wyróżniać całe grupy.
   
 4. W razie potrzeby kliknij strzałkę obok ikony i wybierz jedną z następujących opcji:
  • Dokładne dopasowanie znajdzie tylko słowa dokładnie pasujące do słów wpisanych w polu wyszukiwania.
   Na przykład wyszukiwanie słowa „correct” nie pozwoli znaleźć słów „incorrectly” ani „correction”.
  • Rozróżniaj wielkość liter znajdzie tylko słowa pasujące wielkością liter do słowa w zapytaniu.
   Na przykład wyszukiwanie słowa „Editor” nie pozwoli znaleźć słowa „editor” ani „EDITOR”.
 5. W polu Zamień na wpisz tekst, który ma zastąpić pierwotny tekst.
 6. W wynikach wyszukiwania zaznacz słowo lub wyrażenie, które chcesz zastąpić.
  Aby zastąpić kilka słów lub wyrażeń na raz, wybierz odpowiednią wartość w okienku wyszukiwania.
 7. Kliknij Zastąp.
  To spowoduje zastąpienie wybranego słowa lub wyrażenia wskazanym przez Ciebie słowem lub wyrażeniem oraz usunięcie odpowiedniego elementu z wyników wyszukiwania.
  Aby przejść do następnego/poprzedniego znalezionego fragmentu, użyj przycisków . Do następnego wyniku wyszukiwania można też przejść, naciskając klawisz F3.
 8. Zapisz zmiany.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.