Zapisywanie wyników porównywania

Użytkownik może zapisać:

 1. Jeden z dokumentów w pliku programu Microsoft Word, w którym różnice będą oznaczone za pomocą funkcji śledzenia zmian.  
  W tym celu kliknij przycisk Zapisz... na karcie RÓŻNICE i wybierz opcję DOCX w trybie śledzenia zmian dla: Dokument 1 / Dokument 2.  Uwaga: zapisany dokument jest rozpoznaną wersją oryginalnego dokumentu, co oznacza, że może się od niego różnić wizualnie i zawierać błędy rozpoznawania. Zatem tego typu dokument powinien być wykorzystywany tylko do przeglądania zmian.
 2. Jeden z dokumentów jako plik PDF, w którym zmiany zaznaczono w komentarzach.
  W tym celu kliknij przycisk Zapisz... na karcie RÓŻNICE i wybierz opcję PDF z komentarzami dla: Dokument 1 / Dokument 2.
 3. Listę zmian w postaci tabeli programu Microsoft Word.
  W tym celu kliknij przycisk Zapisz... na karcie RÓŻNICE i wybierz opcję Raport porównawczy.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.