Integracja z programem Microsoft SharePoint

W programie ABBYY FineReader można otwierać, edytować i zapisywać pliki przechowywane w bibliotekach dokumentów Microsoft SharePoint.

Aby przetworzyć dokument PDF przechowywany na serwerze Microsoft SharePoint:

 1. Użyj Edytora PDF programu ABBYY FineReader, aby otworzyć dokument PDF przechowywany na serwerze Microsoft SharePoint.
 2. Wyewidencjonuj dokument w następujący sposób, aby uniemożliwić innym użytkownikom jego edycję:
  • Kliknij przycisk Wyewidencjonowanie w wiadomości, która się pojawi w górnej części ekranu,

  • Ewentualnie kliknij Plik > SharePoint® > Wyewidencjonowanie.

   Jeśli dokument został już wyewidencjonowany przez innego użytkownika, zapisz kopię dokumentu na swoim komputerze.
 3. Edytuj dokument PDF.
  Więcej informacji na temat pracy z dokumentami PDF w Edytorze PDF znajduje się w sekcji Praca z dokumentami PDF.
 4. Zaewidencjonuj dokument, aby inni użytkownicy mogli zobaczyć wprowadzone w nim zmiany. W tym celu kliknij Plik > SharePoint® > Zaewidencjonuj....
  Jeśli nie chcesz zapisywać zmian na serwerze, kliknij Odrzuć wyewidencjonowanie....
 5. W otwartym oknie dialogowym wybierz Typ wersji dokumentu, jeśli na serwerze włączona jest kontrola wersji i wpisz komentarz.
  Wybierz opcję Utrzymaj dokument w stanie wyewidencjonowanym po zaewidencjonowaniu bieżącej wersji , jeśli chcesz wysłać wszystkie swoje zmiany do serwera bez ewidencjonowania dokumentu.
 6. Kliknij Zaewidencjonuj.

Uwaga: jeśli używasz usługi przechowywania w chmurze OneDrive, nie będziesz mieć możliwości wyewidencjonowania dokumentów z tej usługi. Klient OneDrive tworzy lokalne kopie plików na komputerze i synchronizuje je z serwerem. W tym przypadku dokumenty PDF będą traktowane jak zwykłe pliki.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.