Kopiowanie obszaru jako tekstu

Obszar dokumentu PDF można skopiować jako tekst na dwa sposoby:

Metoda 1:

 1. Za pomocą myszy narysuj prostokąt wokół obszaru, który chcesz skopiować.
  Zaznaczony obszar musi mieścić się na jednej stronie.
 2. Kliknij ikonę na pasku narzędzi, która znajduje się obok oznaczonego obszaru.  Ewentualnie kliknij prawym przyciskiem myszy oznaczony obszar, a następnie kliknij polecenie Kopiuj jako tekst w menu skrótów lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+C.


 3. Wklej skopiowany tekst do wybranej aplikacji.

Metoda 2:

 1. Za pomocą myszy oznacz fragmenty tekstu, które chcesz skopiować.
  Można zaznaczyć fragmenty tekstu na kilku stronach.
 2. Kliknij oznaczony tekst prawym przyciskiem myszy.
 3. Kliknij polecenie Kopiuj tekst w wyświetlonym menu skrótów lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+C.


 4. Wklej skopiowany tekst do wybranej aplikacji.

Metoda 2 może być stosowana tylko w dokumentach PDF zawierających warstwę tekstową. Jeśli dokument PDF nie zawiera warstwy tekstowej, ABBYY FineReader PDF 15 tworzy ją w procesie rozpoznawania w tle.

Jeśli nie możesz zaznaczyć tekstu za pomocą myszy, sprawdź, czy opcja Włącz rozpoznawanie w tle w edytorze PDF w oknie dialogowym Opcje jest zaznaczona.

Jeśli skopiowanym tekście występują różnice wizualne i błędy rozpoznawania, sprawdź, czy na pewno zostały wybrane właściwe języki OCR.
Zobacz również: Właściwości dokumentu, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem rozpoznawania OCR.

Aby zapisać warstwę tekstową utworzoną przez proces rozpoznawania w tle, kliknij Plik > Rozpoznaj dokument > Rozpoznaj dokument....
Zobacz również: Rozpoznawanie tekstu.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.