Kopiowanie obszaru jako tabeli

Aby skopiować obszar dokumentu PDF jako tabelę:

 1. Za pomocą myszy narysuj prostokąt wokół obszaru, który chcesz skopiować.
  Możesz oznaczyć tabelę lub jej dowolną część albo zwykły tekst, nawet na obrazach.
  Zaznaczony obszar musi mieścić się na jednej stronie.
 2. Kliknij ikonę na pasku narzędzi, która znajduje się obok oznaczonego obszaru.  Ewentualnie kliknij prawym przyciskiem myszy oznaczony obszar, a następnie kliknij polecenie Kopiuj jako tabelę w menu skrótów lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+C.
  Przed skopiowaniem tabeli możesz zmienić jej strukturę.
 3. Wklej skopiowaną tabelę do wybranej aplikacji.

Edytor PDF umożliwia zmianę struktury tabeli przed jej skopiowaniem. Można:

  • dodać poziome i pionowe separatory;
  • usunąć separatory;
  • podzielić i scalić komórki tabeli.

Gdy tekst w oznaczonym obszarze zostanie rozpoznany, obok niego pojawi się pasek narzędzi edycji.Skorzystaj z niego, aby dostosować strukturę tabeli, i ponownie kliknij ikonę na pasku narzędzi edycji tabeli. Edytowana tabela zostanie skopiowana do schowka.

Zmiany te nie zostaną wprowadzone do tabeli w oryginalnym pliku.

Użytkownik może w każdej chwili edytować tabelę w oryginalnym pliku w edytorze OCR.

Jeśli dane skopiowane z tabeli znacznie różnią się od oryginalnych danych w dokumencie:

 • Jeżeli dokument nie zawiera warstwy tekstowej, sprawdź, czy wybrano właściwe języki OCR.
 • Jeśli strona zawierająca interesujące cię dane ma warstwę tekstową niskiej jakości, wymień tę warstwę na nową.

Następnie ponownie spróbuj skopiować dane.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.