Co nowego w programie ABBYY FineReader PDF 15

Edytowanie dokumentów PDF

 • Edytowanie tekstu w akapitach
  Teraz tekst w dokumentach PDF dowolnego typu, w tym skanowanych, można edytować w całych akapitach (blokach), które automatycznie dostosowują wiersze w miarę dodawania lub usuwania tekstu, ułatwiając edycję i zapewniając wygodę pracy jak w edytorach tekstu typu Microsoft Word.
 • Zmiana formatowania tekstu
  Można też zmieniać formatowanie tekstu (rodzaj i rozmiar czcionki, kolor czcionki, odstęp między wierszami, wyrównanie i kierunek) całych akapitów lub tylko wybranych fragmentów.
 • Edycja układu strony
  Możesz zmienić układ każdej strony w dokumencie PDF. Można dodawać i usuwać akapity (bloki tekstu), zmieniać położenie akapitów oraz je poszerzać, zwężać, podwyższać lub obniżać, aby dopasować do strony i reszty treści. Tekst automatycznie dostosuje się do wprowadzonych zmian.
 • Edycja komórek tabeli
  Każdą komórkę tabeli można edytować osobno, jako odrębny akapit, bez wpływu na zawartość pozostałych komórek w tym samym wierszu.

Przeglądanie dokumentów PDF

 • Szybsza przeglądarka
  Przeglądarka plików PDF programu FineReader jest 1,5 raza szybsza. Teraz otwieranie plików PDF dowolnego typu trwa tyle, ile powinno.

Tworzenie plików PDF

 • Tworzenie interaktywnych formularzy PDF
  Twórz własne formularze PDF do wypełnienia z pustych dokumentów lub dodając pola do istniejących plików PDF. Wybieraj spośród pól do wypełnienia, list rozwijanych, elementów wielokrotnego wyboru, przycisków akcji itd. Edytuj i rozmieszczaj elementy formularzy według upodobania.

Konwertowanie dokumentów PDF

 • Wykrywanie jakości warstwy tekstowej
  Dodano funkcję inteligentnego wykrywania warstwy tekstowej podczas pracy z cyfrowymi dokumentami PDF. Jeśli warstwa tekstowa na stronie sprawia problemy (jest uszkodzona, występują problemy z kodowaniem itd.), program FineReader konwertuje taką stronę za pomocą technologii OCR zamiast pobierać tę warstwę tekstową. Pozwala to na uzyskanie najlepszych wyników konwersji dokumentów PDF utworzonych na komputerze na formaty edytowalne.
 • Wykrywanie tekstu w polach i adnotacji
  Specjalna funkcja pobierania tekstu z pól interaktywnych formularzy PDF i adnotacji typu „Pole tekstowe” (zwane też „Maszyna do pisania”) umożliwia jego dokładne zachowanie podczas konwersji plików PDF na formaty edytowalne.
 • Dokładniejsze odwzorowanie układu
  Poprawiono także wierność odtwarzania akapitów podczas konwersji cyfrowych dokumentów PDF na formaty edytowalne.

Porównywanie dokumentów

 • Eksport w trybie śledzenia zmian
  Teraz funkcja Porównywania dokumentów pozwala eksportować wyniki porównywania do dokumentu programu Microsoft Word z różnicami oznaczonymi w trybie śledzenia zmian, który jest powszechnie wykorzystywany w organizacjach, szczególnie z branży prawnej.
 • Jeszcze dokładniejsze porównywanie
  Dzięki ulepszonej funkcji konwersji cyfrowych dokumentów PDF porównywanie takich dokumentów z innymi typami obsługiwanych formatów jest jeszcze dokładniejsze niż kiedyś.
 • Nowy język porównywania
  Dodano możliwość porównywania dokumentów w języku ormiańskim, a suma wszystkich obsługiwanych języków porównywania wynosi już 38.

Udoskonalone rozpoznawanie OCR

Dzięki najnowszym osiągnięciom technologii ABBYY OCR program FineReader 15 jeszcze dokładniej rozpoznaje dokumenty w językach japońskim i koreańskim, lepiej zachowuje strukturę tabel przy zapisywaniu w formacie programu Excel w przypadku dokumentów w obsługiwanych językach pisanych od prawej oraz lepiej automatycznie dodaje znaczniki podczas zapisywania w dokumentach PDF ze znacznikami (w tym PDF/UA).  

Ulepszenia dla organizacji

 • Licencja zdalna
  Licencja zdalna umożliwia korzystanie z programu FineReader na komputerach stacjonarnych i w rozwiązaniach wirtualizacyjnych, takich jak Microsoft Remote Desktop Services (RDS), Citrix XenApp i Citrix Virtual Apps and Desktops, na podstawie nazwy użytkownika. Szczegółowe informacje znajdują się w Podręczniku administratora programu FineReader.
 • Ulepszone funkcje personalizacji produktu przy użyciu obiektów polityki grupy
  Listę opcji personalizacji programu FineReader dla wybranych użytkowników/stacji roboczych przy użyciu obiektów polityki grupy (Group Policy Objects – GPO) rozszerzono o następujące opcje:
  • Definiowanie maksymalnej liczby procesorów CPU stacji roboczej używanych przez program FineReader
  • Ustawianie limitu czasu braku aktywności użytkownika przed wymuszeniem zwolnienia licencji dla stacji roboczych korzystających z licencji równoczesnych
  • Dostępność szablonów .admx+.adml

Składamy szczere podziękowania wszystkim użytkownikom, którzy przekazali swoje uwagi i pomogli nam udoskonalić ten program, dzięki czemu jest on jeszcze bardziej funkcjonalny.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.