Integracja z aplikacją mobilną

Program ABBYY FineReader integruje się z aplikacją mobilną FineReader PDF, dzięki czemu umożliwia tworzenie dokumentów na smartfonie i kontynuację pracy z nimi na komputerze.

Aby móc tworzyć dokumenty na smartfonie i przesłać je na swój komputer do dalszej edycji, należy zainstalować i skonfigurować aplikację mobilną FineReader PDF (dla systemu iOS lub Android) i klienta Dysku Google na swoim smartfonie:

 1. Zainstaluj aplikację mobilną FineReader PDF dla systemu iOS lub Android (dostępną w App Store i Google Play).
  Więcej informacji na temat funkcji skanowania i rozpoznawania tekstu aplikacji mobilnej FineReader PDF można uzyskać w witrynie internetowej ABBYY.
 2. Zainstaluj i skonfiguruj klienta Dysku Google na komputerze.
  Klienta Dysku Google dla systemu Windows można pobrać z witryny internetowej Google.
  Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji klienta magazynu w chmurze, przeczytaj artykuł o przechowywaniu danych w chmurze.

Po skonfigurowaniu środowiska wykonaj następujące czynności:

   na smartfonie

 1. Otwórz aplikację mobilną i utwórz dokument.
 2. Wyślij dokument do komputera za pomocą opcji eksportu do Google Drive (FineReader).
  Ten krok wymaga uwierzytelnienia w usłudze Dysk Google.
 3. Wybierz odpowiedni format i rozmiar dokumentu do wyeksportowania.
  Dokument możesz wysłać jako plik JPG lub PDF.

  na komputerze
 4. Otwórz w programie ABBYY FineReader dokument z lokalnego folderu FineReader utworzonego przez klienta Dysku Google. Aby to zrobić:
  1. Na ekranie głównym kliknij Wybierz folderna karcie Aplikacja mobilna.
  2. Wybierz folder FineReader w lokalnym magazynie Dysku Google.

   Jeśli w lokalnym magazynie Dysku Google nie ma folderu FineReader, otwórz dokument w swojej aplikacji mobilnej i wyślij go do komputera za pomocą opcji eksportu do Google Drive (FineReader).

   Gdy to zrobisz, wszystkie pliki i foldery utworzone przy użyciu aplikacji mobilnej pojawią się na ekranie aplikacji FineReader PDF. Dokumenty i foldery zostaną posortowane wg daty utworzenia od ostatnio utworzonego.
  3. Z listy dokumentów i folderów z aplikacji mobilnej, która zostanie wyświetlona, wybierz odpowiedni dokument lub folder.
   • Wybór pliku PDF spowoduje otwarcie dokumentu w edytorze ABBYY FineReader, aby można go było przeglądać i edytować.
   • Wybór folderu zawierającego obrazy dokumentów spowoduje otwarcie okna dialogowego pozwalającego utworzyć dokument PDF z plików JPG.
    Więcej informacji na temat konwertowania obrazów na pliki PDF znajduje się w artykule Tworzenie dokumentów PDF.

    Jeśli zostaną wybrane pliki w innych obsługiwanych formatach, program FineReader PDF utworzy dokument PDF i otworzy go w edytorze plików PDF do przeglądania i edycji.

    W niektórych wersjach programu FineReader PDF nie ma funkcji tworzenia plików PDF z plików w innych formatach.
 5. Wprowadź zmiany i zapisz dokument.
  Po zapisaniu dokumentu nastąpi synchronizacja jego lokalnej kopii z serwerem.

W razie potrzeby program FineReader można skonfigurować do współpracy z innymi magazynami danych w chmurze (np. OneDrive lub Dropbox). W takim przypadku należy zainstalować odpowiedniego klienta magazynu chmurowego i wybrać folder utworzony przez niego na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji klienta magazynu w chmurze, przeczytaj artykuł o przechowywaniu danych w chmurze.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.