Integracja z programem Microsoft Word

Integracja z programem Microsoft Word umożliwia łatwe wykonywanie następujących czynności: tworzenie dokumentów PDF z dokumentów programu Word i wysyłanie ich pocztą elektroniczną, tworzenie dokumentów programu Word z obrazów i dokumentów papierowych, uruchamianie operacji porównywanie dokumentu programu Word z jego poprzednią wersją bezpośrednio w programie Microsoft Word.

  1. Utwórz lub otwórz odpowiedni dokument Word w programie Microsoft Word.
  2. Na pasku narzędzi ABBYY FineReader PDF 15 kliknij jedną z następujących opcji:
  • Utwórz plik PDF utwórz i zapisz dokument PDF z aktywnego dokumentu Word;
  • Utwórz plik PDF i wyślij go e-mailem utwórz i wyślij dokument PDF utworzony z aktywnego dokumentu Word pocztą elektroniczną;
  • Skanuj do programu Word utwórz dokument Word przy użyciu skanera lub aparatu;
  • Konwertuj na format programu Microsoft Word utwórz dokument Word z plików graficznych;
  • Porównaj dokument z... porównaj aktywny dokument Word z jego poprzednią wersją.

W tej sekcji:

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.