Pole podpisu

Pole podpisu umożliwia użytkownikowi umieszczenie swojego podpisu w dokumencie PDF.
Zobacz również: Podpis cyfrowy

Aby dodać pole podpisu do formularza, włącz tryb edycji formularza i kliknij narzędzie .
Zobacz również: Dodawanie interaktywnych pól

Aby edytować pole podpisu, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości... w menu skrótów.
Zobacz również: Edytowanie pól interaktywnych

Właściwości pola podpisu

Karta Ogólne

Karta Wygląd

3/4/2022 7:13:23 AM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.