Tworzenie formularzy

Aby utworzyć formularz:

 1. W edytorze PDF utwórz nowy dokument lub otwórz istniejący.
  Zobacz również: Przeglądanie dokumentów PDF
 2. Włącz tryb edycji formularza, klikając przycisk na głównym pasku narzędzi. Pojawi się nowy pasek z narzędziami umożliwiającymi dodawanie różnych rodzajów pól interaktywnych do formularza.
  Jeśli formularz już zawiera pola interaktywne, ich nazwy zostaną wyświetlone na formularzu. Jeśli nie chcesz, aby nazwy pól były wyświetlane, kliknij prawym przyciskiem gdziekolwiek w obrębie formularza i usuń zaznaczenie pola wyboru obok elementu Wyświetl nazwy pól w menu skrótów. Ewentualnie kliknij Widok > Wyświetl nazwy pól.  W trybie edycji formularza główne narzędzia PDF stają się niedostępne.
 3. Dodaj i edytuj pola formularza zgodnie z wymaganiami oraz dostosuj ich położenie na stronie.
  Położenie pól można zmieniać tylko w obrębie bieżącej strony.
  Aby podejrzeć, jak rozmieszczenie pól formularza będzie wyglądać u użytkownika, wyłącz tryb edycji.

  Do formularza można dodawać następujące typy pól:
 4. Aby zamknąć tryb edycji, kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi. Ewentualnie kliknij prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek w obrębie formularza i wybierz opcję Wyjdź z edytora w menu skrótów lub naciśnij klawisz Esc.
 5. Zapisz formularz.
  Zapisanie formularza jako dokumentu PDF (Plik > Zapisz jako > Dokument PDF...) pozwala zachować pola interaktywne, dzięki czemu po otwarciu pliku PDF będzie można go wypełnić. Jeśli formularz zostanie zapisany w innym formacie (np. Microsoft Word), stanie się nieedytowalny.

Aby wypełnić formularz PDF, zamknij tryb edycji.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.