Wprowadzanie i edytowanie tekstu

Edytor plików PDF w programie ABBYY FineReader PDF 15 umożliwia wprowadzanie i edytowanie tekstu w każdym* dokumencie PDF:

 • Dokumenty PDF utworzone przy użyciu innych aplikacji
 • dokumenty zeskanowane
 • dokumenty PDF z możliwością przeszukiwania

Dostępne są następujące funkcje:

 • dodawanie tekstu
 • usuwanie tekstu
 • kopiowanie i wklejanie tekstu ze schowka
 • edytowanie formatowania tekstu w istniejących blokach
 • zmiana rozmiaru bloków tekstu
 • przesuwanie bloków tekstu na stronie
 • poprawianie orientacji stron, przekrzywień, zniekształceń tekstu i innych usterek pojawiających się na skanach dokumentów

* z wyjątkiem dokumentów PDF zawierających tekst w postaci grafiki wektorowej

Wstawianie nowego tekstu

Dostępne są następujące metody dodawania tekstu do stron:

Dodawanie nowego tekstu za pomocą narzędzia Dodaj tekst

Aby dodać blok tekstu do dokumentu PDF:

 1. Kliknij przycisk , aby włączyć tryb edycji tekstu. Ewentualnie możesz wybrać opcję Narzędzia > Edytuj tekst i obrazy lub nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl + E.

  Wskazówka: jeśli pasek narzędzi jest niewidoczny, kliknij ikonę w prawym górnym rogu.

  Uwaga: przygotowanie dokumentu do edycji przez program może chwilę potrwać. W tym czasie po lewej stronie okienka Tekst będzie wyświetlony wskaźnik przygotowywania strony.


  Okienko Tekst zostanie wyświetlone pod paskiem narzędzi, a tekst i obrazy na stronie zostaną zaznaczone jako osobne bloki:  Uwaga: podczas pracy z dokumentami zeskanowanymi i dokumentami PDF z możliwością przeszukiwania należy poprawnie wskazać języki, w szczególności, gdy jest wyłączone rozpoznawanie w tle. Więcej informacji znajduje się w artykule Właściwości dokumentu, które należy rozważyć przed rozpoznawaniem OCR.

  Wskazówka: czasami przed rozpoczęciem pracy z dokumentami zeskanowanym i dokumentami PDF z możliwością przeszukiwania dobrze jest poprawić orientację strony, zlikwidować przekrzywienia i zniekształcenia tekstu oraz pozbyć się innych usterek.
 2. Kliknij przycisk znajdujący się w okienku Tekst. Ewentualnie możesz nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl + T. Spowoduje to włączenie narzędzi edycji znajdujących się w okienku Tekst.
 3. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać nowy blok tekstu i oznacz prostokąt o odpowiednim rozmiarze lub kliknij lewym przyciskiem myszy, aby utworzyć blok tekstu o domyślnym kształcie.

  Uwaga: nowy blok nie może być większy od strony.

  Uwaga: bloki tekstu można tworzyć na innych obiektach.
 4. Wpisz tekst w utworzonym bloku tekstu.

  Uwaga: dodając dużą ilość tekstu, uważaj, by nie wyjść poza krawędzie strony.
 5. Zakończ dodawanie tekstu. W tym celu kliknij lewym przyciskiem myszy poza blokiem tekstu lub naciśnij klawisz Esc.
 6. Zapisz zmiany wprowadzone w dokumencie, klikając przycisk znajdujący się w lewym górnym rogu okna edytora plików PDF. Ewentualnie kliknij opcję Plik > Zapisz lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + S.
 7. Aby wyłączyć tryb edycji tekstu, kliknij przycisk lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + E.

Edytowanie istniejącego tekstu

Aby edytować tekst znajdujący się w dokumencie PDF:

 1. Kliknij przycisk na pasku narzędzi, aby włączyć tryb edycji tekstu. Ewentualnie kliknij opcję Narzędzia > Edytuj tekst i obrazy lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + E.

  Wskazówka: jeśli nie widać paska narzędzi, kliknij przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu okna edytora plików PDF.

  Uwaga: przygotowywanie tekstu do edycji przez program może chwilę potrwać. W tym czasie po lewej stronie okienka Tekst będzie wyświetlony wskaźnik przygotowywania strony.


  Okienko Tekst zostanie wyświetlone pod paskiem narzędzi, a tekst i obrazy na stronie zostaną zaznaczone jako osobne bloki:  Uwaga: podczas pracy z dokumentami zeskanowanymi i dokumentami PDF z możliwością przeszukiwania należy poprawnie wskazać języki, w szczególności, gdy jest wyłączone rozpoznawanie w tle. Więcej informacji znajduje się w artykule Właściwości dokumentu, które należy rozważyć przed rozpoznawaniem OCR.

  Wskazówka: przed rozpoczęciem pracy z dokumentami zeskanowanym i dokumentami PDF z możliwością przeszukiwania dobrze jest poprawić orientację strony, zlikwidować przekrzywienia i zniekształcenia tekstu oraz pozbyć się innych usterek.
 2. Edycja tekstu w dokumencie PDF.
  Dostępne są następujące możliwości:
  • Dodawanie nowego tekstu do istniejącego bloku
   W tym celu należy umieścić kursor w miejscu, w którym ma zostać utworzony blok tekstu, po czym należy wpisać lub wkleić tekst ze schowka.
   Program automatycznie wybierze odpowiednią czcionkę.

   Uwaga: nazwa bieżącej czcionki jest pokazana na liście w okienku tekstowym. Nazwa czcionki w nawiasie oznacza, że czcionka ta jest wbudowana w edytowany dokument PDF, ale nie jest zainstalowana w Twoim systemie. Aby użyć jej podczas wpisywania nowego tekstu, zainstaluj ją w swoim systemie. W przeciwnym razie program wybierze domyślną czcionkę.
  • Usuwanie tekstu z istniejącego bloku
   W tym celu należy zaznaczyć wybrany fragment tekstu, a następnie go usunąć.
  • Usuwanie całego bloku tekstu
   W tym celu:
   • Naciśnij klawisz Ctrl i trzymając go kliknij lewym przyciskiem myszy blok tekstu.
    Ewentualnie możesz zaznaczyć blok tekstu, klikając w nim lewym przyciskiem myszy, umieścić kursor na jednej z krawędzi tego bloku oraz zaznaczyć go, klikając lewym przyciskiem myszy, gdy kursor zamieni się w .
   • Usuń blok tekstu, naciskając Usuń.


  • Zmiana formatowania tekstu
   W tym celu zaznacz tekst w bloku i edytuj go przy użyciu narzędzi znajdujących się w okienku Tekst:

  • Zmiana rozmiaru bloku tekstu
   W tym celu należy najpierw wybrać odpowiedni blok tekstu, klikając w nim lewym przyciskiem myszy. Na krawędziach bloku pojawią się teraz małe kwadraty.   Umieść kursor na jednym z nich. Kiedy kursor zamieni się w , naciśnij lewy przycisk myszy i, nie puszczając go, przeciągnij kursor tak, aby uzyskać żądany rozmiar bloku tekstu.

   Uwaga: zmieniając rozmiar bloku tekstu, uważaj, aby nie wyjść poza krawędź strony.
  • Zmiana położenia bloków tekstu na stronie
   W tym celu naciśnij klawisz Ctrl i, trzymając go, umieść kursor myszy na bloku tekstu. Trzymaj lewy przycisk myszy wciśnięty wraz z klawiszem Ctrl i przeciągnij blok w wybrane miejsce, cały czas trzymając wciśnięty klawisz Ctrl i lewy przycisk myszy.
   Ewentualnie możesz wybrać blok tekstu, klikając w nim, umieścić kursor na jednej z jego krawędzi i przeciągnąć go, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, aż kursor zamieni się w .

   Uwaga: podczas przesuwania bloku tekstu uważaj, aby nie wyjść poza krawędź strony.
 3. Kończenie edycji tekstu. W tym celu kliknij lewym przyciskiem myszy poza blokiem tekstu lub naciśnij klawisz Esc.
 4. Wyłącz tryb edycji tekstu, klikając przycisk lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl + E.
 5. Zapisz zmiany wprowadzone w dokumencie, klikając przyciskznajdujący się w lewym górnym rogu okna edytora plików PDF. Ewentualnie kliknij opcję Plik > Zapisz lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + S.

Poprawianie edycji tekstu w dokumentach zeskanowanych

Przed rozpoczęciem edycji dokumentów zeskanowanych i dokumentów PDF z możliwością przeszukiwania można wykonać następujące czynności, aby poprawić edycję tekstu:

 • Poprawa orientacji strony, likwidacja przekrzywień, zniekształceń tekstu oraz innych usterek
  Aby dokonać kosmetycznych poprawek w wyglądzie skanu dokumentu, kliknij przycisk Popraw przekos i orentację strony na pasku narzędzi Tekst i wybierz opcję Skoryguj przekos i orientację dla bieżącej strony (dla konkretnej strony lub całego dokumentu).  Uwaga: przycisk Popraw przekos i orentację strony pojawia się w okienku Tekst tylko w przypadku tych stron, na których program wykrył przekrzywienie tekstu.
 • Ponowne rozpoznanie strony / dokumentu
  Jeśli strona zawiera warstwę tekstową, zostanie ona wykorzystana podczas edycji tekstu. Aby od nowa przeprowadzić rozpoznawanie strony, kliknij przycisk Warstwa tekstowa na pasku narzędzi i wybierz opcję Rozpoznaj stronę i zamień istniejącą warstwę tekstową... (dla wybranej strony lub całego dokumentu).  Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Rozpoznaj dokument.
  Wybierz języki z listy rozwijanej w górnej części tego okna.
  Zaznacz pola wyboru obok Popraw orientację strony i Popraw przekosy i rozdzielczość obrazu w dolnej części okna.  Kliknij Rozpoznaj.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.