Ustawienia serwera znaczników czasu

Znaczniki czasu zmniejszają ryzyko, że podpis będzie nieważny. Aby oznaczyć dokument PDF znacznikiem czasu, potrzebne jest połączenie z serwerem znaczników czasu. Aby ustanowić połączenie z serwerem znaczników czasu, kliknij Skonfiguruj serwer znaczników czasu i w oknie dialogowym, które się pojawi, określ jedną z następujących opcji serwera:

  • Domyślnie aby użyć domyślnego serwera znaczników czasu.
  • Użytkownika aby określić adres URL niestandardowego serwera znaczników czasu. Jeśli do ustanowienia połączenia z serwerem są potrzebne dane uwierzytelniające, wpisz swoje login i hasło, a następnie kliknij OK.
    Twoje dane zostaną zaszyfrowane i zapisane na komputerze w magazynie systemu Windows o nazwie Poświadczenia systemu Windows (Menedżer poświadczeń > Poświadczenia systemu Windows). Nie będzie potrzeby podania danych uwierzytelniających przy drugim połączeniu z serwerem.

Spowoduje to określenie znacznika czasu podpisu dokumentu.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.