Podpis cyfrowy

W Edytorze PDF można cyfrowo podpisywać dokumenty i weryfikować podpisy znajdujące się w dokumentach. Podpis cyfrowy służy do ustalenia tożsamości osoby, która podpisała dokument. Ponadto podpis cyfrowy pozwala upewnić się, że podpisany dokument nie został zmieniony.

Aby podpisać dokument:

 1. Na głównym pasku narzędzi kliknij > Dodaj podpis cyfrowy...
 2. Zaznacz obszar, w którym chcesz umieścić podpis, albo kliknij w wybranym miejscu.
 3. Wybierz certyfikat z listy rozwijanej Podpisz jako. Aby wyświetlić właściwości certyfikatu, zaznacz go i kliknij Pokaż certyfikat....
  Jeśli certyfikatu, którego chcesz użyć nie ma na liście, musisz go zainstalować. Aby zainstalować certyfikat, kliknij go prawym przyciskiem w Eksploratorze Windows, kliknij przycisk Zainstaluj certyfikat w menu skrótów oraz postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora importu certyfikatów.
 4. W razie potrzeby wybierz powód podpisania dokumentu z listy rozwijanej Powód. Pola Lokalizacja i Kontakt służą odpowiednio do określania miejsca podpisu dokumentu i danych kontaktowych.
  W polu Powód możesz wybrać wartość z listy rozwijanej lub wpisać własny tekst.
 5. W podpisie można uwzględnić także następujące informacje: data i godzina podpisu, dane właściciela podpisu oraz nazwa i wersja użytego programu FineReader.
  Ponadto możesz wybrać, które informacje podpisu mają być widoczne, zaznaczając tylko interesujące Cię nazwy pól.
  Jeśli nie chcesz, aby nazwy pól były wyświetlane w podpisie, usuń zaznaczenie opcji Wyświetl etykiety.
 6. W razie potrzeby kliknij Skonfiguruj serwer znaczników czasu i podaj URL serwera. Jeśli do połączenia potrzebne są dane uwierzytelniające, wpisz login i hasło.
 7. Wybierz opcję Obramowania i tło, aby dodać obramowanie i szare tło do podpisu.
 8. Wybierz Dodaj własny obraz do podpisu cyfrowego, jeśli chcesz, aby Twój podpis zawierał obraz. Następnie kliknij przycisk Wybierz obraz..., aby wybrać plik obrazu. Obraz zostanie wyświetlony po lewej stronie podpisu.
 9. Kliknij Zapisz i podpisz.
 10. Zapisz dokument.

Spowoduje to dodanie cyfrowego podpisu z określonymi parametrami do dokumentu.

Podpis zawiera informacje o tym, jaka była wersja dokumentu w chwili jego podpisywania. Jeśli podpisywany dokument zawiera już podpisy, to nie stracą one ważności.

Aby wyświetlić właściwości podpisu w dokumencie:

 • Kliknij podpis prawym przyciskiem myszy i kliknij Pokaż właściwości podpisu... w menu skrótów lub
 • dwukrotnie kliknij podpis w okienku PODPISY CYFROWE.

Po otwarciu dokumentu PDF program ABBYY FineReader automatycznie weryfikuje podpisy cyfrowe, jeśli jakieś są. Wyniki sprawdzenia zostaną wyświetlone w okienku PODPISY CYFROWE, w którym znajdą się również szczegółowe informacje o podpisach użytych w dokumencie.

Aby usunąć podpis:

 • Kliknij podpis prawym przyciskiem myszy i kliknij Usuń podpis w menu skrótów.

Podpis z dokumentu może usunąć tylko posiadacz odpowiednigo certyfikatu cyfrowego.

Do dokumentu można dodać więcej niż jeden podpis cyfrowy.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.