Tworzenie plików PDF przy użyciu drukarki wirtualnej

Dokumenty PDF można tworzyć w każdej aplikacji, w której można wybrać drukarkę. Użyta zostanie aplikacja PDF-XChange 5.0 dla programu ABBYY FineReader 15.

  1. Otwórz dokument, z którego chcesz utworzyć plik PDF.
  2. Otwórz okno dialogowe opcji drukowania.
  3. Na liście dostępnych drukarek wybierz PDF-XChange 5.0 dla programu ABBYY FineReader 15.
  4. W razie potrzeby kliknij Ustawienia drukarki... i zmień ustawienia tworzenia dokumentu PDF.
  5. Kliknij Drukuj, aby rozpocząć tworzenie dokumentu PDF.
  6. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte można zmienić nazwę i lokalizację pliku, otworzyć zapisany dokument do przejrzenia oraz wysłać dokument na wybrany adres e-mail. Można także dodać tworzony dokument PDF do istniejącego dokumentu PDF, wybierając opcję Dodaj pliki do dokumentu PDF.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.