Parametry wiersza poleceń do konwersji dokumentów

Aby rozpocząć konwersję dokumentu na edytowalny format, wykonaj następujące polecenie:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands>

FineReaderOCR.exe

Ścieżka do pliku FineReaderOCR.exe w folderze instalacyjnym programu.


Jeśli pełna ścieżka zawiera spacje, należy ją ująć w cudzysłów.

<ImageSourceCommands> — dokumenty źródłowe do rozpoznawania ImageFiles

Ścieżka do pliku graficznego lub dokumentu PDF.


Można określić kilka plików, oddzielając je spacjami. Jeśli pełna ścieżka zawiera spacje, należy ją ująć w cudzysłów.

/scan [SourceName]

Pobiera obraz ze skanera.  SourceName to nazwa skanera.


Jeśli parametr SourceName jest nieokreślony, domyślnie zostaje użyty ostatnio używany skaner. Jeśli nazwa skanera zawiera spacje, należy umieścić ją w cudzysłowie.

<RecognitionCommands> — parametry rozpoznawania /lang LangName

LangName to język rozpoznawania.  


Jeśli parametr LangName jest nieokreślony, domyślnie zostaje użyty ostatnio używany język. Można określić kilka języków rozpoznawania, oddzielając je spacjami.


Lista obsługiwanych przez wiersz poleceń języków rozpoznawania znajduje się w sekcji Wartości parametru LangName wiersza poleceń.


Możesz określić własny język rozpoznawania, jeśli jest zapisany w folderze projektu OCR. W tym celu umieść dwa znaki „@” przed jego nazwą, np. „@@ UserLang”. Nazwa niestandardowego języka nie może zawierać innych znaków niż litery i cyfry, takich jak „!” lub „@”.

<ExportCommands> — eksport wyników rozpoznawania /send Target

Target to nazwa zewnętrznej aplikacji, do której zostaną wysłane wyniki rozpoznawania. Zamień „Target” na jeden z następujących parametrów:

  • MSWord — Microsoft Word;
  • MSExcel — Microsoft Excel;
  • OpenOffice — Apache OpenOffice;
  • Mail — Twoja aplikacja do obsługi poczty elektronicznej (wyniki są w formacie programu Microsoft Word);
  • Clipboard — schowek;
  • WebBrowser — Twoja domyślna przeglądarka internetowa;
  • PDFViewer — Twoja domyślna przeglądarka plików PDF;
  • PowerPoint — Microsoft PowerPoint.

Przykładowe polecenie:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Guide_German.pdf /lang German /send MSWord

Powyższe polecenie spowoduje konwersję dokumentu Guide_German.pdf w języku niemieckim za pomocą Edytora OCR i otwarcie pliku w programie Microsoft Word.

Aby dowiedzieć się więcej na temat automatycznego zapisywania wyników konwersji, zobacz Zapisywanie wyników konwersji przy uruchamianiu programu za pomocą wiersza poleceń.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.