Konfiguracja programu ABBYY FineReader PDF 15 na komputerze lokalnym

  1. Pobierz pliki FineReader15.admx i FineReader15.adml.
  2. Plik FineReader.admx umieść w folderze %systemroot%\policyDefinitions, a plik FineReader15.adml przenieś do folderu %systemroot%\policyDefinitions\en-US.
  3. Otwórz okno dialogowe Uruchom (Win + R) i wykonaj plik gpedit.msc.
    Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Edytor lokalnych zasad grupy.
  4. Aby edytować swoją zasadę grupy, wybierz opcję Konfiguracja użytkownika > Szablony administracyjne > ABBYY FineReader PDF 15 i otwórz zasadę Zmień ustawienia programu FineReader 15.


  5. Zaznacz odpowiednie parametry i kliknij przycisk OK.


  6. Aby zapisać zmiany, zaktualizuj zasady grup i ponownie uruchom program ABBYY FineReader PDF 15 na swojej stacji roboczej.

Uwaga. Parametry ustawione za pomocą Zasady grupy mają zastosowanie do wszystkich aplikacji wchodzących w skład programu ABBYY FineReader PDF 15.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.