Konfiguracja portu połączenia

Do konfiguracji portu połączenia protokołu serwera użyj parametru ConnectionEndpointName w pliku NetworkLicenseServer.ini znajdującym się w folderze %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\15\Licensing.

[Licensing]
ConnectionEndpointName=[port number for TCP\IP | channel name for Named Pipes]

Parametr ten powinien mieć następujący format: ConnectionEndpointName=\pipe\

Parametr ten umożliwia określenie portu dla protokołu połączenia lub podanie nazwy kanału dla nazwanych potoków. Informacja ta jest używana:

  • przez usługę License Manager w celu dostępu do usługi License Server
  • przez stacje robocze w celu dostępu do usługi License Server podczas instalacji lub naprawy programu ABBYY FineReader PDF 15 na stacjach roboczych

Uwaga: Nie należy zmieniać nazwy potoku protokołu nazwanych potoków ustawionej przez program podczas instalacji programu License Server. Domyślnie nazwane potoki wykorzystują następującą nazwę: \pipe\ABBYY\FineReader Windows 15.0 Licensing Service.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.