Zadania Adobe PDF

Przy użyciu zadań znajdujących się na karcie Adobe PDF okna Zadanie można łatwo przekonwertować obrazy (np. zeskanowane dokumenty, pliki PDF i obrazy) na format PDF.

 1. Z listy rozwijanej Język dokumentu w górnej części okna wybierz języki dokumentu.
 2. Z listy rozwijanej Tryb koloru wybierz tryb kolorowy lub czarno-biały.

Ważne! Po przekonwertowaniu dokumentu na czarno-biały nie będzie można przywrócić pełnych kolorów.

 1. Zdefiniuj opcje dokumentu po prawej stronie okna:
  • Tylko teksty i grafika

Wybór tej opcji pozwala na zapisanie tylko rozpozanego tekstu i obrazów. Będzie można przeszukiwać tekst, a rozmiar pliku PDF będzie niewielki. Wygląd dokumentu wynikowego może różnić się nieznacznie od oryginału.

 • Tekst na tle obrazu strony

Wybór tej opcji umożliwia zapisanie tła i grafiki oryginalnego dokumentu oraz umieszczenie nad nimi rozpoznanego tekstu. Zwykle ten typ pliku PDF wymaga więcej miejsca na dysku niż typ Tylko teksty i grafika. Utworzony dokument PDF można przeszukiwać. W niektórych przypadkach wygląd utworzonego dokumentu może różnić się nieznacznie od oryginału.

 • Tekst pod graficznym obrazem strony

Wybór tej opcji umożliwia zapisanie całego obrazu strony jako obrazu i umieszczenie pod nim rozpoznanego tekstu. Opcji tej należy użyć w celu utworzenia dokumentu, który będzie wyglądał tak samo jak oryginał, ale ma być w pełni przeszukiwalny.

 • Tylko rysunki

Wybór tej opcji pozwala na zapisanie dokładnego obrazu strony. Ten typ dokumentu PDF nie będzie widocznie różnił się od oryginału, ale nie będzie go można przeszukiwać.

 1. Z listy rozwijanej Obraz wybierz jakość obrazów.
 2. Wybierz opcję PDF lub PDF/A.
 3. Kliknij przycisk wybranego zadania:
  • Opcja Skanuj do PDF umożliwia zeskanowanie papierowego dokumentu i jego konwersję na format PDF.
  • Opcja Obraz do PDF umożliwia konwersję obrazów na format PDF.
  • Opcja Zdjęcie do PDF umożliwia konwersję zdjęć dokumentów na format PDF.

W rezultacie zostanie utworzony i otwarty w przeglądarce plików PDF nowy dokument PDF.

Ważne! Przy wykonywaniu zadania wbudowanego wykorzystywane są aktualnie wybrane opcje programu. W przypadku zmiany którejkolwiek z nich należy ponownie uruchomić zadanie.

Podpowiedź: Podczas zapisywania rozpoznanego tekstu w formacie PDF można ustawić hasła w celu zabezpieczenia dokumentu przed nieuprawnionym otwarciem, drukowaniem lub edycją. Więcej informacji można znaleźć w części „Ustawienia zabezpieczeń PDF”.

1/14/2020 5:26:20 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.