Zadania Microsoft Excel

Zadania dostępne w oknie Microsoft Excel na karcie Zadanie umożliwiają konwersję obrazów tabel na formaty programu Microsoft Excel.

 1. Z listy rozwijanej Język dokumentu w górnej części okna wybierz języki dokumentu.
 2. Z listy rozwijanej Tryb koloru wybierz tryb kolorowy lub czarno-biały.

Ważne! Po przekonwertowaniu dokumentu na czarno-biały nie będzie można przywrócić pełnych kolorów.

 1. Zdefiniuj opcje dokumentu po prawej stronie okna:
  • Opcje układu dokumentu
  • Jeśli obrazy mają zostać zachowane w dokumencie docelowym, zaznacz opcję Zachowaj obrazy.
  • Jeśli każda strona oryginalnego dokumentu ma zostać zapisana jako osobny arkusz programu Microsoft Excel, zaznacz opcję Utwórz osobny arkusz dla każdej strony.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji zapisu dla programu Microsoft Excel, zapoznaj się z częścią „Zapisywanie tabel”.

 1. Kliknij przycisk wybranego zadania:
  • Opcja Skanuj do programu Microsoft Excel umożliwia zeskanowanie papierowego dokumentu i jego konwersję na format programu Microsoft Excel.
  • Opcja Obraz lub plik PDF do Microsoft Excel umożliwia konwersję dokumentów PDF i obrazów na format programu Microsoft Excel.
  • Opcja Zdjęcie do programu Microsoft Excel umożliwia konwersję zdjęć dokumentów na format programu Microsoft Excel.

W rezultacie zostanie utworzony nowy dokument programu Microsoft Excel zawierający tekst oryginalnego dokumentu.

Ważne! Przy wykonywaniu zadania wbudowanego wykorzystywane są aktualnie wybrane opcje programu. W przypadku zmiany którejkolwiek z nich należy ponownie uruchomić zadanie.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.