Pomoc techniczna

W przypadku pytań dotyczących korzystania z programu ABBYY FineReader zapoznaj się z dokumentacją programu (Podręcznik użytkownika i Pomoc), zanim skontaktujesz się z pomocą techniczną. Zapraszamy też do przejrzenia stron poświęconych pomocy technicznej w witrynie firmy ABBY www.abbyy.com/support — prawdopodobnie znajdziesz tam odpowiedzi na swoje pytania.

Aby kompetentnie odpowiedzieć na pytania, nasi specjaliści będą potrzebować następujących informacji:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy lub organizacji (jeśli dotyczy)
 • Numer telefonu (lub faks albo adres e-mail)
 • Numer seryjny kopii pakietu ABBYY FineReader lub identyfikator wsparcia. Identyfikator wsparcia jest unikalnym identyfikatorem numeru seryjnego, zawierającym informację o licencji i komputerze. Aby wyświetlić swój identyfikator pomocy, kliknij polecenie Pomoc > O programie…. > Informacje o licencji.
 • Numer kompilacji (kliknij polecenie Pomoc > O programie… i odszukaj pole Kompilacja)
 • Ogólny opis problemu oraz pełny komunikat o błędzie (jeśli został wyświetlony)
 • Typ komputera i procesora
 • Wersja systemu operacyjnego Windows
 • Wszelkie pozostałe informacje, które mogą być użyteczne

Niektóre z powyższych informacji można uzyskać automatycznie:

 1. W menu Pomoc kliknij polecenie O programie….
 2. W otwartym oknie dialogowym O programie ABBYY FineReader kliknij przycisk Informacje o systemie….

Zostanie otwarte okno dialogowe zawierające niektóre z powyższych informacji.

Ważne!Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnej pomocy technicznej. Swój program można zarejestrować w witrynie firmy ABBYY lub klikając polecenie Pomoc > Zarejestruj teraz….

Wszelkie pytania dotyczące korzystania z programu ABBYY FineReader prosimy kierować do najbliższego biura firmy ABBYY.

14.01.2020 17:26:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.